den 1 mars 2021

Hur påverkar tillämpning av olika guidelines för blodtryckskontroll antalet patienter som kräver behandling i låg- och medelinkomstländer?


Behandling av högt blodtryck är av global betydelse för att minska förtidig död i kardiovaskulär sjukdom (CVD). Detta gäller speciellt i länder med låga och medelhöga inkomster (LMIC = low- and middle income countries), speciellt i många länder i Afrika, Sydamerika, Östeuropa och Mellersta östern, där CVD numera är bland de främsta dödsorsakerna. Högt blodtryck är vanligt och CVD väntas öka än mer de kommande decennierna.

Dock är en låg andel människor med hypertoni under adekvat behandlingskontroll i dessa länder. Ur nationell synpunkt är det därför angeläget att förbättra detta, eftersom blodtrycksmedel är både bra, billiga och har få biverkningar.

 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser