den 10 oktober 2017

Hjärtsjukdom kommer inte att utrotas, men den bör uppskjutas


Under några soliga dagar, 22 -24 april, avhölls det årliga kardiologiska vårmötet denna gång i Örebro. Liksom förra gången i denna trevliga stad, 2011, var arrangemangen fina, med gott om promenader mellan utspridda föreläsningssalar och en lagom stor utställning. Arrangemangen har numera funnit sin form och avpassade så att många kan resa dit på morgonen och resa hem efter lunch 2 dagar senare. Sedvanlig mingel­buffé första kvällen skapar kontaktmöjligheter och blir en bra förberedelse till kongressmiddag dag 2 med underhållning och dans. Journalistiska referat av de flesta programpunkter förmedlades genom dagliga bulletiner som Niclas Lindqvist på Svensk Medicin AB stod för, och som distribuerades rappt och effektivt med hjälp av Tord Amré, redaktör för Medicinsk Access, som också presenterade ett pinfärskt nummer.

Nytt för i år var en app som alla uppmanades ladda ner. Den kunde användas till att se programmet, betygsätta föredragshållarna, läsa abstracts, lägga upp sitt eget schema, kolla in utställarna och sist men inte minst, att pricka av sina programpunkter för att få LIPUS-poäng, dvs bevis för att man deltagit i godkänd vidareutbildning. Onekligen ett stort framsteg. Appen var inte helt enkel att använda, så vi kan nog se fram emot en vidareutveckling till nästa möte, som kommer att äga rum i Göteborg 27-29 april 2016.

Möjligheter till vidareutbildning för läkare och vårdpersonal
Vårmötet har också en hemsida nu (www.varmotet.se) där alla föreläsningar finns på video, jämte abstracts givetvis, även kongresstidningarna från alla dagar finns på hemsidan. Det måste ses som en viktig ökning av möjligheterna till vidareutbildning för läkare och vårdpersonal, att dessa aktuella uppdateringar av kunskap görs lättillgängliga. De senaste åren har betydelsen av vidareutbildning uppmärksammats, främst på så sätt att det finns för litet möjligheter, både vad avser del av arbetstiden och tillgänglighet av kunskapen. Här kan man enkelt repetera vad man hört – och repetition är all kunskaps moder, som väl alla vet (?).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser