den 9 oktober 2017

Handsken som snabbt hjälper patienter röra fingrarna igen


Företaget Reacting i Östersund är först i Sverige med att använda italienska Gloreha-handsken för handrehabilitering, till exempel efter stroke. Ett eller flera fingrar kan över samtliga leder aktiveras. Programmering av utrustningen utförs med ett enkelt och överskådligt dataprogram. Handsken är smidig och lätt att använda för såväl terapeuten som patienten med nedsatt handfunktion.

Terapeuten styr vilka rörelser som skall tränas vid ett visst tillfälle och har full kontroll över träningen. Utrustningen kan av terapeuten programmeras för varje patients behov.
En av fördelarna med Gloreha-handsken är att armen kan röra sig fritt varvid hand och armrörelse kan samordnas vid träning av vissa rörelser. Exempelvis att lyfta och förflytta ett glas. Funktionella rörelser ger en extra motivation och kognitiv inlevelse i träningen.

Mekanisk muskelträning
Handsken medger en effektiv och intensiv mekanisk träning av neuromuskulära funktioner. Valfritt kan ett eller flera fingrar över samtliga leder, passivt aktiveras. Programmering av utrustningen sker via ett enkelt och överskådligt dataprogram.
Via en tredimensionell bild på dataskärmen uppnås en koppling mellan hjärnan och utrustningens styrning av handens mekaniska rörelse. Träningseffekten förstärks genom både en bildmässig och sensitiv upplevelse.
Gloreha finns i två versioner: en för kliniker, institutioner och rehabanläggningar och en för hemmabruk som kan kopplas till en egen dator. Handsken är lätt att sätta på, finns i olika storlekar och har en lätthanterlig programvara.
Lätt att registrera patientens träning och lagra den i en databas, vilket underlättar uppföljningen och den fortsatta handträningen.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser