den 9 oktober 2017

Gästledare: ”Tio gånger så många borde erbjudas hörselimplantat”


Ungefär 2 000 vuxna i Sverige har cochlea-implantat (CI/EAS) i dag. Men nästan tio gånger så många – närmare 20 000 – skulle kunna ha nytta av sådana hörselimplantat. Det visar beräkningar som HRF, Hörselskadades Riksförbund, har gjort i samarbete med ledande forskare.

Denna eftersläpning är orimligt stor, anser vi i HRF. Och vad vi kan se beror det främst på två saker:
• Landstingen är för dåliga på att informera patienter om hörselimplantat och remitterar för få till bedömning hos CI-klinikerna.
• En del landsting håller igen på antalet operationer av kostnadsskäl.
Nästan alla barn som föds döva i dag får hörselimplantat. Det blir också allt vanligare att barn får implantat på båda öronen.
Men när det gäller vuxna går utvecklingen betydligt långsammare. Antalet operationer ökar bara sakta, och det är fortfarande alldeles för få som erbjuds möjligheten att bli opererade.

Känner inte till möjligheterna
Många som har blivit döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder känner inte till de stora, medicinska framsteg som gjorts på området och vet inte att de själva skulle kunna vara aktuella för ett hörselimplantat.
Och bland de vuxna som har fått CI är det bara knappt fem procent som har CI på båda öronen; landsting säger ibland nej till ett andra implantat av kostnadsskäl.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser