den 10 oktober 2017

Framgångsrik behandling av ADHD och autism


Ann-Marie Lidmark skriver om två av Robert Melillos böcker, Disconnected Kids och Autism, som båda innehåller handfasta och intressanta råd till föräldrar som har barn med autism och ADHD. Skolan och vården kan också ha viss glädje av böckerna.

Robert Melillo är kiropraktor och neurolog och behandlar sedan lång tid tillbaka barn med diagnoser som autism och ADHD. Ett närmare Ett hundratal Brainbalance Centers i USA använder sig av Melillos metoder för att behandla barn med beteendeproblem.
Intressant är att Robert Melillo utvecklat en helhetssyn och arbetar med flera olika terapimetoder för att nå framgång. Hans metoder finns beskrivna bland annat i böckerna Reconnected Kids och Autism i vilka han redovisar sitt framgångsrika koncept.
Metoden som utvecklats av Melillo och som används vid samtliga Brainbalance Centers går ut på att kontrollera varje individs svagheter omfattande obalanser mellan vänster och höger hjärnhalva, kvarvarande primära reflexer, ögonmusklernas koordination, sinnesfunktionerna, matvanorna och eventuella allergier eller andra belastningar.
Därefter får varje barn individuella övningar som görs tillsammans med en terapeut. Bra med böckerna är att de ger föräldrar som inte kan eller som inte ha råd att anlita särskilda terapeuter handfast vägledning. Föräldrar kan därigenom själva bedöma sina barns svagheter via frågeformulär och olika väl beskrivna tester. Instruktioner finns också till fysiska och mentala övningar för att rätta till obalanserna.

Läsvärda böcker
Böckerna är intressanta och läsvärda särskilt för föräldrar till barn med neuropsykiatriska besvär, men även skolan och vården kan ha visst intresse av dem. Problemet är att inga ordentliga referenser till forskning finns, trots att det i en del fall som med kvarvarande primära reflexer och näringstillskott faktiskt finns en del sådana. Klinisk erfarenhet bör dock också kunna värderas högt.
Kanske hjälper Melillos metoder inte alla, men säkert kan många med både autism och ADHD få ett bättre liv genom att göra de föreslagna övningarna. Robert Melillo säger själv att alla efter tre månaders behandling blivit av med ett eller flera besvär och så många som 82 procent blev av med sin ADHD-diagnos.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas