den 6 oktober 2017

Förvirring kring begreppet “bioidentiska hormoner”


Halvvägs genom livet är vi kvinnor berövade på de hormoner som håller oss vitala och friska. Är det naturens gång eller ska vi ersätta dessa hormoner under resten av livet?

Dagens kvinnor är ofta pålästa när det handlar om fördelarna med hormonersättning och vill ha hormoner som är säkra och naturliga.
Många kvinnor som läst min bok ”Kaos i kvinno­hjärnan”, har lärt sig mer om de positiva effekterna av ”bioidentiska hormoner”, och går till sina läkare för att få dem utskrivna.
Där får de dock ofta beskedet att läkare i Sverige inte skriver ut bioidentiska hormoner, eftersom det saknas aktuell forskning på området. Detta stämmer inte: i själva verket är det så att bioidentiska hormoner är det som oftast skrivs ut för klimakteriebesvär i Sverige.
Problemet är att en del svenska läkare är obekanta med begreppet bioidentiska hormoner, och när deras patienter använder detta ord uppstår både förvirring och irritation.
Andra läkare påstår att syntetiska och bioidentiska hormoner är exakt likadana eftersom båda sorterna framställs i laboratorier, samt att alla hormoner ökar risken för bröstcancer.

Kan minska risken för bröstcancer
Det är visserligen sant att bioidentiska hormoner, i likhet med syntetiska, framställs i laboratorier, men det är inte sant att de är exakt likadana; skillnaden ligger i hormonernas molekylstruktur. Det är heller inte sant att alla hormoner orsakar bröstcancer. Tvärtom, vissa aktuella studier påvisar att en del hormoner faktiskt minskar risken.
Till skillnad från kemiskt förändrade syntetiska hormoner har bioidentiska hormoner samma molekylstruktur som kroppens egenproducerade. Därför ”känner kroppen igen” dem och samspelar med dem på samma sätt som den skulle samspela med hormoner som producerats i äggstockarna – som en nyckel som passar i låset.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser