den 30 mars 2022

Forskningssamarbete studerar e-cigaretters effekter på hjärta, lungor och blodkärl


Forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet var bland de första i världen att studera riskerna med e-cigarettbruk. Efter ett anslag på 1,5 miljoner kronor från Hjärt-Lungfonden fortsätter forskargruppen nu att undersöka hälsoeffekterna av e-cigaretter och alternativa tobaksprodukter med fokus på hjärta, lungor och blodkärl.

I samarbete med Umeå universitet, Uppsala universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, genomför vi nu studier över vilka effekter som e-cigaretter kan ha på hjärta, lungor och blodkärl. Forskningsanslaget från Hjärt-Lungfonden är mycket välkommet och helt avgörande för vår forskning, säger Magnus Lundbäck, kardiolog på hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus och ansvarig för forskningen. Trots ökningen av användandet av e-cigaretter, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser