den 3 juli 2024

Forskningsgenombrott kan bidra till att upptäcka hjärt-kärlsjukdom i tid: Hemmatest avslöjar risken för hjärtinfarkt på fem minuter

Foto: Canstock, arkiv.

Svenska forskare har tagit fram ett test som på drygt fem minuter kan identifiera personer som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Testet består av några enklar frågor, går att göra hemma och har lika stor träffsäkerhet som en undersökning där man tar blodprover och mäter blodtryck. Det visar en studie baserad på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

Göran Bergström

Överläkare och professor. Foto: Johan Wingborg.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

– En hjärtinfarkt kommer ofta som en blixt från en klar himmel. Många som drabbas är till synes friska och symtomfria, men har fettinlagringar i hjärtats kranskärl (åderförkalkning). Vårt test gör det möjligt att hitta nästan två tredjedelar av de personer i åldrarna 50–65 år som har mycket åderförkalkning i hjärtats kranskärl och därmed har hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hemmatestet bygger på data från befolkningsstudien SCAPIS. Testet består av 14 frågor och tar cirka 5–8 minuter att besvara. Frågorna handlar till exempel om ålder, kön, vikt, midjemått, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes samt om man har hjärt-kärlsjukdom i släkten. Enligt den nya studien, som är publicerad i Journal of the American Heart Association (JAHA), kan hemmatestet genom att kombinera information från dessa frågor i en speciell algoritm upptäcka 65 procent av de individer som har högst risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

– Resultaten visar att vårt hemmatest har lika stor träffsäkerhet som en undersökning på klinik med blodprov och blodtrycksmätning. Om vi kan göra testet allmänt tillgängligt i vården kan det spara både liv och lidande, eftersom det kan hjälpa oss att hitta de som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller som i dag är underbehandlade, säger Göran Bergström.

Studien bygger på data från 25 000 personer i åldern 50–64 år som ingår i befolkningsstudien SCAPIS. Samtliga deltagare i SCAPIS har fått hjärtats kranskärl undersökta med datortomografi, vilket ger en bild av hur mycket åderförkalkning en person har. Genom att jämföra bilderna av hjärtat med de frågeformulär som deltagarna besvarat har forskarna kunnat se vilka faktorer som hade starkast samband med graden av åderförkalkning. Forskargruppen har redan inlett studier i Sverige och på data från USA, för att utvärdera hur testet fungerar på olika grupper.

– Ett av målen med vår stora forskningssatsning SCAPIS är att kunna hitta riskpersoner och behandla dem innan sjukdom uppstår. Ett test som kan varna i tid skulle rädda många liv och bespara mycket lidande. Därför är resultaten från Göran Bergströms studie mycket intressanta, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Fakta om forskningsstudien (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Titel och länk: A self-report tool for identification of individuals with coronary atherosclerosis - The Swedish CArdioPulmonary BioImage Study

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2024.01.24.24301753v1
Publicering: Journal of the American Heart Association, 3 juli 2024.

Typ av studie och population: Studien bygger på data från 25 000 personer i åldern 50–64 år som ingår i Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

Fakta om testet (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Hemmatestet bygger på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS. Testet består av 14 frågor och tar cirka 5–8 minuter att besvara. Frågorna handlar till exempel om ålder, kön, vikt, midjemått, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes samt om man har hjärt-kärlsjukdom i släkten. Enligt den nya studien, som är publicerad i Journal of the American Heart Association, kan hemmatestet identifiera 65 procent av de individer i åldrarna 50–65 år som har mycket åderförkalkning i hjärtats kranskärl och som därmed har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Källa: Hjärt-Lungfonden.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser