den 17 april 2020

Forskning mellan liv och död


I över ett sekel har nedsövning med olika typer av narkos använts inom sjukvården. Ändå återstår mycket forskning om narkosens effekter. Upp till var femte patient kan få skador som liknar dem vid hjärtinfarkt.

Michelle Chew är både narkosläkare och professor vid LiU. Patienterna hon möter svävar mellan liv och död, på Brännskadeintensivvårdsavdelningen (BRIVA) på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon går med vana, raska steg genom korridorerna. Pratar oavbrutet och skojar gärna med kollegorna. Men röstläget sjunker när Michelle Chew berättar om patienternas tillstånd.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser