den 9 oktober 2017

Före detta kriminella lade om kosten


Ett matprojekt i föreningen X-cons regi blev en vändpunkt i livet för flera före detta kriminella. Näringsriktiga luncher och bättre matvanor gav ork, trivsel och mindre aggressioner. Dessa framgångar får stöd i internationell forskning om kost och näringstillskott i fängelser.

Flera av deltagarna i projektet vittnar om vad näringsriktiga luncher och anpassning av den egna kosten kan betyda.
– De nya matvanorna gör att jag inte längre är den där hispiga och taggade typen som jag var förut, berättade en av de 30 deltagarna. Jag brinner för det här med maten för det har ju funkat för mig, konstaterade han.

Blev lugnare
Då projektet pågått i flera månader och sommaren närmade sig konstaterade flera deltagare att det blivit lugnare i lokalerna och mindre bråk. Anledningen var att folk inte brusade upp lika ofta som tidigare.
– Vi hade möte sex timmar och folk kom med idéer hela tiden och det orkade vi aldrig innan matprojektet startade, konstaterade en av deltagarna i en intervju som ingick i projektets utvärdering.
En annan person säger att han är förvånad över att han lugnat ner sig så mycket och inte alls brusar upp lika lätt som tidigare:
– Aggressiviteten har faktiskt släppt. Jag mår helt enkelt bra av maten jag äter.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser