den 16 mars 2023

Första operationen genomförd ombord på sjukhusfartyget Global Mercy

Rachel Buckingham och Andre Wainright, tillsammans med teamet i operationrummet innan operationen på Amadou.

Den 7 mars genomfördes den allra första operationen ombord på Global Mercy™, världens största civila sjukhusfartyg. Fyraårige Amadou i Dakar fick hjälp av brittiska specialister med att korrigera sina felställda och smärtande ben. Svenska volontären Yvonne Olsson var med och vårdade patienten. Global Mercy ägs av välgörenhetsorganisationen Mercy Ships som med det nya sjukhusfartyget väsentligt utökar sitt arbete med att ge sjukvård till världens fattigaste.

Nu ligger sjukhusfartyget Global Mercy i hamnen i Dakar, Senegal, ett land som helt saknar barnkirurger. Amadous operation är den första av drygt 40 operationer på barn som ska genomföras ombord på Global Mercy enbart under mars månad. Båda Amadous ben var missbildade, det ena var böjt inåt, det andra utåt och han hade mycket ont.
"Jag ser fram emot att se pojken gå riktigt, att vara normal, att vara som de andra. Jag kommer att bli glad för det och ser fram emot att se det hända", säger Mariatou, Amadous släkting som är med honom under vårdtiden.

”Vi gör en enorm skillnad”
Amadou opererades av Dr Rachel Buckingham, specialistläkare inom barnkirurgi, med assistans av Dr Andrew Wainwright. Båda kommer från Oxford University Trust.
"Senegal har ännu inte någon egen barnkirurg. Det som får mig att komma tillbaka är behovet, möjligheten att utbilda lokal sjukvårdspersonal och få göra nytta. Mercy Ships vill verkligen göra sig själva arbetslösa. Man går in i läkaryrket för att kunna påverka, här gör vi en enorm skillnad", säger Rachel Buckingham.

Svenska Yvonne med som volontär
De båda britterna genomförde operationen med stöd av ett internationellt team av volontärer som verkar ombord. De ger av sin tid och sin expertis och möjliggör därmed de livsavgörande operationerna ombord på detta unika fartyg. Svenska anestesi sjuksköterskan Yvonne Olsson från Fjälkinge, Kristianstad är en av dem och hon bistod vid den första operationen ombord.
”Visst var det en speciell känsla att få vara med och ta hand om den allra första patienten. Under operationen samarbetade jag med en mycket duktig amerikansk anestesiläkare från Montana. Allt gick väldigt bra och jag ser fram emot att få fortsätta hjälpa dessa barn, det är ett mycket givande arbete”, säger hon.

800 kirurgiska ingrepp
I och med Amadous operation är arbetet ombord på det nya specialbyggda fartyget äntligen igång och det som började som en dröm för Mercy Ships grundare Don Stephens för tio år sedan har blivit verklighet. Global Mercys första insats görs med fokus på att ge hopp och läkedom genom ett antal kirurgiska specialiteter: käk- och ansiktskirurgi, allmänkirurgi, specialiserad allmänkirurgi för barn, ortopedi, rekonstruktiv plastikkirurgi och oftalmologi (ögonvård). Under de fyra kommande månaderna ska drygt 800 kirurgiska ingrepp genomföras ombord.
Under vistelsen i Dakar ska fartyget, för första gången i Mercy Ships historia, bistå två länder från en hamn. Upp till 25 procent av patienterna förväntas komma från grannlandet Gambia, vilket möjliggjorts genom en inbjudan från den senegalesiska regeringen.

Omfattande utbildningsprogram
Global Mercy är inte bara ett sjukhus utan också ett flytande utbildningscentrum. Under de fem månader som fartyget ligger i Dakar kommer hundratals utbildningstimmar att genomföras. Volontärer ombord planerar att, i samarbete med partners i landet, utbilda mer än 600 personer inom hälso- och sjukvård i bland annat säker kirurgi, psykisk hälsa, primär traumavård, SAFE obstetrik, neonatalvård, anestesi och grundläggande smärtbehandling. Utbildningsschemat kommer även att omfatta kurs lokalt i Gambia samt handledning på och utanför fartyget i Dakar.
Även om det nuvarande besöket är den första fältinsatsen för Global Mercy, så är det tredje gången sedan 2019 som ett sjukhusfartyg från Mercy Ships tjänstgör i Senegal. Senast, under perioden februari till november 2022, utfördes 765 operationer på 695 patienter ombord på systerfartyget Africa Mercy®. Dessa inkluderade operationer inom: allmänkirurgi, käk- och ansiktskirurgi, ortopedi, barnkirurgi, rekonstruktiv plastikkirurgi och kvinnohälsa.

Under den insatsen tillhandahöll Mercy Ships också utbildning och handledning för mer än 2 500 deltagare. Kurserna genomfördes i samarbete med senegalesiska partners och omfattade ett flertal områden såsom biomedicinsk anestesiutbildning, grundläggande kirurgiska färdigheter, neonatal vård och steril behandling.
”När vi i dagarna får se de första patienterna gå ombord och få livsförvandlande operationer på Global Mercy är det med stor glädje – det nya sjukhusfartyget är ju en vision som väcktes för över 10 år sedan! Detta är en ny era för Mercy Ships och en injektion för bättre och mer rättvis kirurgi och utbildning i de mest utsatta länderna i Afrika”, säger Stefan Sonesson, Sverigechef för Mercy Ships.

Mercy Ships ger, via sina sjukhusfartyg, gratis högklassig sjukvård till dem med minst tillgång till säker kirurgi. Mercy Ships är en internationell idéburen hjälporganisation på kristen grund. För att ge bestående effekter har organisationen under de senaste tre decennierna fokuserat på partnerskap med länder i Afrika. Mercy Ships samverkar med nationella partners, erbjuder utbildning för lokal hälso- och sjukvårdspersonal samt arbetar med uppbyggnad av medicinsk infrastruktur.

Varje år tjänstgör mer än 3 000 volontärer från över 60 länder ombord på världens två största civila sjukhusfartyg, Africa Mercy® och Global Mercy™. De är kirurger, tandläkare, sjuksköterskor, vårdutbildare, kockar, sjömän och ingenjörer som ger av sin tid och kompetens. Mercy Ships grundades 1978 och har kontor i 16 länder samt ett afrikanskt center i Dakar, Senegal. För mer information, besök mercyships.se och följ @MercyShipsSverige på sociala medier. www.mercyships.se


 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser