den 10 oktober 2017

Föräldrar bör få veta mer om små barns stress


Barn i förskola har oroväckande höga nivåer av stresshormonet kortisol jämfört med hemma, visar amerikansk forskning som har relevans för Skandinavien. Eftersom kontinuerlig stress påverkar barns utveckling negativt, bör föräldrar få mer information om dessa risker och möjlighet att välja barnomsorg själva.

Förskolans inverkan på barnens stress är en fråga som har väckt intresse först under de senaste åren. I denna nyare forskning undersöker man, vid sidan av de psykiska faktorer som förorsakar stress, också fysiskt mätbara faktorer, växlingarna i kortisolnivån (stresshormon) under dygnets olika timmar.
Nyare amerikanska forskningsresultat har gett oroväckande resultat vid mätningar av barns stressnivå. Hos barn som undersöktes både i förskola och hemma mättes på dagen högre kortisolnivå i förskolan än hemma. De förskolor som gällde i sammanhanget var kvalitativt sett av medelbra eller god kvalitet. I en annan undersökning kunde man konstatera att inte ens i de kvalitativt sett allra bästa förskolorna kunde barnen helt undgå en höjning av stressnivån. De dagar barnen var hemma var stressnivån lägre på eftermiddagen jämfört med dagar i förskolan. Vid mätningarna på morgonen kunde inga skillnader noteras, vilket tyder på att kvalitativt goda förskolor medför en minskning av kontinuerlig stress.
Anknytning skyddar mot stress
Det förefaller också som om förskolan upplevs som mer stressande av en del barn än av andra. Kortisolnivåerna borde vara höga på förmiddagen och sedan sjunka mot eftermiddagen och kvällen. Forskningsresultaten gav vid handen att 42 procent av de undersökta barnen hade en normal sjunkande kurva när de var hemma, medan bara 20 procent av dem hade en sjunkande kurva under dagar då de var i förskola. En onormal stigande kurva kunde noteras hos 34 procent av dem som var i förskola, medan bara 17 procent av dem som var hemma uppvisade denna stigande kurva. Det är möjligt att stressen angriper i synnerhet de barn som behöver en lugnare uppväxtmiljö, till exempel de många introverta barnen eller högkänsliga barn (vart femte barn).

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser