den 30 maj 2017

Finns det en Pheidippides-kardiomyopati?


Pheidippides var löparen som skickades från Marathon att meddela hemma i Aten att deras armé hade segrat över perserna. Namnet är belagt, han skall ha levat 530-490 FVT. Enligt berättelsen skall han ha ropat ”Stor glädje, segern är vår” (chairete nikomen) och sedan fallit ner död (se figur 1). Han var en hemerodrome vilket betyder ungefär ”professionell löpande kurir”.

Denna historia, som berättas av historieskrivaren Lucian (125-180 E Kr) är troligen en skröna. Den finns inte hos Herodotos som skrev sin historieuppteckning cirka 440 FVT. Han skrev om Pheidippides i en annan löparbragd istället. Atenarna ville ha hjälp av Sparta mot perserna och skickade P. den 246 km långa vägen dit, vilket han gjorde på 2 dagar. P vädjade till Sparta som ställde sig positiva men enligt deras regler måste de invänta fullmåne innan de kunde rycka ut i strid, och under den tiden marscherade perserna mot Aten, vägledda av Hippias, tidigare envåldshärskare i Aten som flytt till Persien när Aten blev en demo­krati. Perserna ville återinsätta Hippias som tyrann.
Men Pheidippides hade mött guden Pan på den där Spartaresan, som hade bett honom framföra till Aten att de skulle uppmärk­samma honom mer, för han var på deras sida. När han återkom till Aten och fram­förde hälsningen byggde atenarna ett tempel åt Pan. Som tack kämpade Pan på atenarnas sida och använde sin särskilda för­måga att hos fienden framkalla oresonlig fruktan och förlust av vettigt tänkande. Han orsakade helt enkelt panik, ett ord härlett från guden Pan.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser