den 24 maj 2017

Familjär ansamling av stora folksjukdomar


Det har länge varit kliniskt välkänt att vanliga sjukdomar tenderar att ansamlas i vissa familjer, t.ex. hjärtkärlsjukdom, typ 2 diabetes och vissa cancerformer. Frågan har varit om detta kan tänkas betingas av genetiska faktorer enbart eller även genom ett inslag av icke-genetiska faktorer som t.ex. likheter inom familjer av sociala, kulturella och livsstilsassocierade faktorer. Nya familjestudier i USA, Holland, Finland och nu även i Sverige försöker kasta nytt ljus över dessa samband, skriver professor Peter Nilsson, Malmö.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser