den 23 april 2019

Evolutionsmedicinska perspektiv på cancer, kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar


Vi fortsätter här vår artikelserie om evolutionsmedicin och begreppet antagonistisk pleiotropi (AP). Det senare syftar på att det kan finnas genetiska markörer som programmerar för ökad överlevnad och reproduktion tidigt i livet, men kan slå tillbaka i form av ökad sjuklighet och dödlighet senare i livet.

Huntingtons sjukdom (HD) är en autosomalt dominant sjukdom som vanligtvis uppträder efter den reproduktiva livsfasen hos individer 35-40 år. (41) Sjukdomen härleds till ett upprepande av trinukleotidsekvensen CAG i genen Huntingtin (HTT), vilket gör att patienter vanligen upplever ofrivilliga och okontrollerbara rörelser (korea, danssjuka) samt får en kortare förväntad livslängd. (41, 42) Att inneha över 37 upprepningar av CAG inom HTT-genen ökar risken för att utveckla sjukdomen markant. (43)

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago