den 22 mars 2019

Evolutionsmedicinska perspektiv på cancer, kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar (del 1)


Människan är ett resultat av evolutionär selektion genom att våra gener har förändrats i samspel med omgivningen för en bättre anpassning.

Dessa förändringar har skett under lång tid, och har lett till utvecklandet av de olika egenskaper som vi människor och våra kroppar har idag. Om människan konstant har utvecklats, varför finns då det sjukdomar och gener som ökar risken för dessa? Borde de inte ha försvunnit under evolutionens gång? Forskare som försökt besvara dessa frågor har presenterat hypotesen om antagonistisk pleiotropi. Denna innebär att en och samma gen kodar för flera egenskaper hos en människa, som tidigt i livet ger fördelar men som senare i livet kan innebära nackdelar.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser


International news

 Le Bonheur Heart Institute one of eight to earn top STS quality rating
MEMPHIS, Tenn., 5 hours ago 38 minutes ago
World Ultrasound Systems (Traditional, Portable, Handheld, Therapeutic) Market Report 2015-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Asia Pacific Healthcare IT Integration Market 2015-2022 - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global PCR Product Market Worth $9.8 Billion by 2021 - Segmentation By Application & Technology - Research and Markets
DUBLIN, 1 hours ago 28 minutes ago
Global Over-the-Counter Drug Market 2016-2020 - Switching of Medications from Prescription to OTC / Counterfeit Drugs / Accelerated Use of Online Resources - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 21 minutes ago
United States In-Vitro Diagnostic Tests Market 2016-2020 - Research and Markets
DUBLIN, 2 hours ago 28 minutes ago