den 22 april 2022

Ett tidigt försök att bestämma hälsoeffekter av D-vitamin


Under senare år har D-vitamin kommit alltmer i ropet för gynnsamma effekter på många fysiologiska förlopp i människokroppen. Speciellt under Covid-19-pandemin har studier framkommit som tycks tyda på att D-vitamin påverkar manifestationerna av Covid-19 på så sätt att ju lägre halter man har, desto större är risken att symptomen blir allvarliga, t.o.m. livshotande.

Jag skall senare mer i detalj diskutera underlaget för detta, men vill först kortfattat redogöra för ett försök som jag själv blev deltagare i som försöksobjekt när jag var 10 år gammal, år 1946.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser