den 25 november 2019

Ett nytt åtgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom


Alzheimer’s sjukdom är den vanligaste formen av demens. Den fortsätter att öka i det västerländska samhället såsom de andra kroniska välfärdssjukdomarna. Man räknar med att det finns 35 miljoner människor i världen med Alzheimer’s och att det år 2050 kommer att finnas 50 miljoner. Alzheimer’s kostar mer för samhället än cancer och hjärtkärlsjukdom tillsammans, eftersom sjukdomen är handikappande och slutar med avsaknad av autonomi. Vid 90 års ålder kommer 50 procent av oss att vara dementa. Skrämmande siffror, då vi blir allt äldre. Till dags datum finns det inte någon bot mot sjukdomen. Den fortsätter att utvecklas i sitt naturalförlopp, trots insatt medicinering. Sedan årtionden har man inriktat sig på att bromsa sjukdomen.

Ett par kännetecken är avlagringar av amyloid och grenliknande avlagringar av proteinet tau. Bromsmedicinerna har inriktat sig på att ta bort amyloida plack, men behandlingen har varken botat eller bromsat sjukdomen. Forskningen inriktar sig mer och mer på proteinet tau. 

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser