den 30 maj 2017

Ett gott liv med Parkinson sjukdom


Tidigare i år arrangerade Parkinsonförbundet sitt nordiska fördjupningsmöte för sjuksköterskor för nionde gången. Ett av årets främsta teman var olika sätt att uppnå god livs­kvalitet. Mötet samlade ett 80-tal deltagare från Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Det nordiska Parkinson-fördjupningsmötet har i många år hållits på Sigtunahöjdens konferensgård men bara en vecka innan årets möte brann den ned till grunden, och mötet fick därför flyttas till Aronsborg i Bålsta. Men trots den inledande dramatiken var mötet både trevligt och lärorikt. Deltagarna hälsades välkomna av Susanna Lindvall, Parkinsonförbundet, som berättade att de två dagarnas program bygger på önskemål som deltagarna lämnat i tidigare års kursutvärdering.

Hur bra kan man bli?
Sven Pålhagen, neurolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, talade om vikten av realistiska förväntningar på behandlingen av Parkinsons sjukdom. Han beskrev olika faktorer som är avgörande för framgångsrik behandling, för det första att diagnosen verkligen är den rätta. Dessutom måste behandlingen anpassas efter vilken sjukdomsfas patienten befinner sig i.
– Även om det finns mycket vi kan göra med effektiv behandling så är Parkinson en sjukdom som försämras med tiden, och det bör man vara tydlig med, sa Sven Pålhagen. Å andra sidan finns det stora skillnader i hur fort sjukdomen utvecklas, och det är sällan möjligt att förutsäga hur det kommer att bli för den enskilde patienten.
Patienten själv kan göra en hel del för att bli bättre. Exempelvis leder fysisk aktivitet till ökad frisättning av dopamin, och i djurförsök har man sett en skyddande effekt på de dopamin­producerande nervcellerna. För läkarens del gäller det att vara lyhörd och försöka bota eller lindra de symtom patienten upplever som mest besvärande. Även de anhöriga måste lyssna på patienten och exempelvis planera dagen efter den tid då den Parkinsonsjuke är som piggast.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser