den 28 mars 2024

Dubbelriktat samband mellan PMS och förlossningsdepression

PMS/PMDS och förlossningsdepression delar samma symtombild där symtomen visar sig i samband med hormonella förändringar. Foto: Canstock, arkiv.

Kvinnor med premenstruellt syndrom (PMS) eller premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) har högre risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt har kvinnor som drabbats av förlossningsdepression en högre risk att utveckla PMS eller PMDS. Detta visas i en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften PLOS Medicine.

Qian Yang

Forskare. Foto: Thomas Nordgren.

Donghao Lu

Docent. Foto: Kristinn Ingvarsson, University of Iceland.

PMS/PMDS och förlossningsdepression delar samma symtombild där symtomen visar sig i samband med hormonella förändringar. Detta faktum har gett upphov till hypotesen att sjukdomarna delar både orsaker och riskfaktorer. Nu visar en studie från forskare vid Karolinska Institutet ett dubbelriktat samband mellan PMS/PMDS och förlossningsdepression.

– Vi kan visa att kvinnor med PMS eller PMDS har högre risk att utveckla förlossningsdepression och vice versa. Resultaten ger stöd till hypotesen att sjukdomarna kan ha gemensamma orsaker, säger Qian Yang, anknuten forskare vid Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska Institutet och en av huvudförfattarna till studien.

Under åren 2001–2018 registrerades cirka 1 800 000 graviditeter i Medicinska födelseregistret. Bland dessa kunde forskarna identifiera närmare 85 000 kvinnor som drabbats av förlossningsdepression. Med hjälp av ytterligare nationella register, som patientregistret och läkemedelsregistret, identifierades även vilka kvinnor som diagnostiserats med PMS eller PMDS. Dessa jämfördes sedan med en kontrollgrupp av närmare 850 000 kvinnor som fött barn men som inte utvecklat förlossningsdepression under samma period.

Resultaten visade att kvinnorna med PMS eller PMDS hade fem gånger så hög risk att drabbas av förlossningsdepression. Omvänt hade de kvinnor som fått en förlossningsdepression dubbelt så hög risk att utveckla PMS eller PMDS.

Det dubbelriktade sambandet gällde oavsett om kvinnorna lidit av psykisk ohälsa tidigare och oavsett om de fått sin depression före eller efter att barnet hade fötts.

– Det är viktigt att vårdpersonal som möter kvinnor under en graviditet är medvetna om länken mellan PMS/PMDS och förlossningsdepression för att kunna ge välinformerade råd, säger Donghao Lu, biträdande lektor vid Institutet för miljömedicin, IMM, Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Författarna betonar att ytterligare forskning behövs för att förstå den biologiska länken mellan PMS/PMDS och förlossningsdepression. Dessutom behövs mer information för att klarlägga om sambandet gäller även för kvinnor med lindrig PMS eller förlossningsdepression.

Publikation: ”The bidirectional association between premenstrual disorders and perinatal depression: a nationwide register-based study from Sweden”, Qian Yang, Emma Bränn, Elizabeth R. Bertone- Johnson, Arvid Sjölander, Fang Fang, Anna Sara Oberg, Unnur A. Valdimarsdóttir och Donghao Lu. PLOS Medicine, online 28 mars 2024, doi: 10.1371/journal.pmed.1004363.

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004363

Studien finansierades av bland annat Karolinska Institutet, Forte, Vetenskapsrådet och Icelandic Research Fund. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Källa: Karolinska Institutet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser