den 9 oktober 2017

Diabetessjuksköterskorna får beröm: Men negativ trend i vården av typ 2-diabetes i Sverige


Färre patienter får utbildning om sin typ 2-diabetes. Fler är okunniga om sitt blodsockervärde Och fler låter bli att ta sin ordinerade medicin än för fyra år sedan.

Det visar en en enkätundersökning, som genomfördes under våren 2014 bland över 2 000 diabetespatienter i sex län i olika delar av Sverige, och ville få kunskap om utvecklingen inom vården av typ 2-diabetes jämfört med resultaten från en liknande enkätundersökning 2010.
De nya resultaten visar en negativ trend inom vården av typ 2-diabetes. Färre patienter får utbildning om sin sjukdom i dag än för fyra år sedan, allt fler är okunniga om sitt långtidsblodsocker, och allt fler låter bli att ta sin ordinerade medicin. Detta bäddar för sämre kontroll av den progressiva sjukdomen och risk för en rad komplikationer i form av följdsjukdomar.
Typ 2-diabetes är en allvarlig, progressiv sjukdom och en stor ekonomisk belastning för sjukvården. Komplikationsrisken är hög och en individualiserad multifaktoriell behandlingsstrategi är därför särskilt angelägen.
Typ 2-diabetes ökar i världen och enbart i Sverige lever minst 365 000 personer med sjukdomen. Det finns också ett stort mörkertal då många har sjukdomen utan att veta om det. Typ 2-diabetes kan inte botas, men risken för komplikationer och följdsjukdomar minskar avsevärt genom rätt behandling som håller blodsockret på en normal och jämn nivå.
Diabetes kräver att den som är sjuk har stor kunskap om det egna tillståndet och engagerar sig i vården genom livsstilsförändringar och egenvård för att kunna hantera sjukdomen och undvika komplikationer som blodproppar, amputationer och för tidig död.
Under våren 2014 genomfördes en enkätundersökning med syftet att få kunskap om hur diabetespatienter runtom i Sverige upplever kvaliteten i vården av typ 2-diabetes med avseende på den egna hälsorelaterade livskvaliteten. Undersökningen är en uppföljning av en identiskt upplagd undersökning bland diabetespatienter i Stockholm presenterad i början av 2010.[1]

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser