den 10 oktober 2017

Det är inte kört fastän skelettet är skört


Besluta om en fungerande organisation för personer med osteoporos inbegripande frakturkedjor med koordinatorer, vilket är en evidensbaserad åtgärd. En fast läkarkontakt är viktig eftersom det rör sig om en kronisk sjukdom. Det är också hög tid att införa FRAX – test för alla med misstänkt osteoporos (även kallad benskörhet). Särskilt styvmoderligt behandlade är personer med osteoporos i Stockholm, som har lägre resultat än genomsnittet.

En halv miljon personer i Sverige är drabbade av den kroniska folksjukdomen osteoporos och behandlingsprocenten är i genomsnitt så låg som 17 % trots att Socialstyrelsen i sina aktuella nationella riktlinjer angett målet till 30%. Varför ska inte alla få behandling? Det handlar om mänskligt lidande och direkta samt indirekta kostnader för sjukdomen på 13 miljarder per år.
Osteoporosförbundet är en kunskapsförmedlande patientförening som riktar sig till personer med osteoporos. Vi arrangerar livscaféer – rundabordssamtal, events, föreläsningar och tillämpar dialogpedagogik där det är möjligt.
Det retar mig att det finns så många obehandlade personer med osteoporos trots att det finns verksamma och relativt billiga mediciner att ordinera och nya än bättre är på gång. De cirka 80 000 frakturerna per år är i många fall onödiga. Bevis för Socialstyrelsens engagemang i frågan är att av Osteoporosförbundet äskade medel för genomförande av osteoporosskolor i Förbundets regi bifölls. Dessa genomförs under hösten nu vid tio primärvårdscentraler i Stockholm. Aktiviteterna avslutas vid årsskiftet. Syftet är att kompetensutveckla patienter i att bromsa och hålla sjukdomen under kontroll.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser