den 30 maj 2017

Den viktiga epigenetiken och hjärtkärlsjukdom


Epigenetik är idag ett av de allra hetaste områdena inom den medicinska forskningen. Den 9:e mars i år höll professor Ingemar Ernberg, MTC, Karolinska Institutet, en mycket intressant och tankeväckande föreläsning på KS med titeln: ”Varför är epigenetik viktigt? Den epigenetiska revolutionen”. MD Olle Haglund skriver här om epigenetiken och hjärtkärlsjukdom.

Enligt professor Ingemar Ernberg är dagens tre tyngsta medicinska områden: Neurovetenskapen med nya hjärnavbildningstekniker, tarmfloran och epigenetiken. Det sistnämnda området har formligen exploderat de senaste 3-4 åren menade han. För att det följande skall vara begripligt måste dock en del basala begrepp förklaras.

Läs hela artikeln här >
Referenslista (PDF) >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser