den 25 oktober 2017

Den dolda kvinno­sjukdomen lipödem


Fram tills nyligen har sjukdomen lipödem varit relativt okänd för allmänheten, vilket har gjort att många kvinnor känt skuld över utebliven viktminskning helt i onödan. Lipödem är nämligen en kronisk störning i fettväven där de ytliga, mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna har blivit påverkade.

Sjukdomen kopplar till östrogen och bryter ofta ut i samband med stora hormonella förändringar som pubertet, graviditet eller klimakterium. När sjukdomen debuterar ökar fettcellernas storlek och det är främst höfter, rumpa och lår som drabbas men kan även uppstå på andra ställen där fettväven utsatts för trauma. Det kan handla om till exempel kejsarsnitt. 

Lymfödem skiljer sig från lipödem, det är inte samma sjukdom. Vid lymfödem uppträder stora asymmetriska skillnader mellan höger och vänster sida, och det är det djupa lymfsystemet som är drabbat. Vid lipödem visar en lymfscintigrafi eller MRT ingenting för det är fettcellerna som är drabbade, och de drabbas symmetriskt. Underkroppen kan bli flera storlekar större än överkroppen och fettet blir mjukt, bubbligt eller gropigt. Fettet kan också klumpa sig till små riskorn eller större ärtor som känns genom huden. Utöver att vara ett kosmetiskt problem kan lipödem orsaka smärta och obehag, ge tyngdkänsla och göra det svårt att röra sig. 

Trots att så många som 11% av alla kvinnor lider av det här tillståndet är det fortfarande dolt, och många har ingen aning om att de är drabbade. 

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser