den 6 februari 2024

Covid-vaccin till gravida säkert för barnen

Foto: Canstock, arkiv.

Inga ökade risker för barnen, men däremot lägre risk att drabbas av några allvarliga komplikationer. Det är resultatet av den hittills största studien av nyfödda barn vars mödrar vaccinerats mot covid-19 under graviditeten. Studien är ett samarbete mellan svenska och norska forskare och är publicerad i tidskriften JAMA.

Mikael Norman

Professor. Foto: Stefan Zimmerman.

Gravida kvinnor som valde att vaccinera sig mot covid-19 utsatte inte sina barn för någon ökad risk. Det visar den största studien hittills på nyfödda barn gällande covid-vaccinens säkerhet när de ges till gravida. Studien som omfattade närmare 200 000 nyfödda i Sverige och Norge visade tvärtom att barnen till de kvinnor som valde att vaccinera sig hade lägre risk att drabbas av flera allvarliga komplikationer, inklusive död. Dödligheten var bara hälften så hög hos de barn vars mammor vaccinerat sig.

– Vi har gjort flera försök att förklara det här fyndet. En direkt vaccineffekt är osannolik. Detta eftersom det tidigare är visat att vaccinet inte passerar moderkakan och att det inte går att hitta vaccin i navelsträngsblod, säger Mikael Norman, professor i pediatrik och neonatologi vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och förstaförfattare till studien.

Istället har forskarna justerat för bakgrundsfaktorer som kan vara ojämnt fördelade i de båda grupperna av kvinnor. De har dessutom gjort sju olika undergruppsanalyser av kvinnor och barn.

– Men hur vi än vridit och vänt på det så kvarstår fyndet. Vi kan därför inte säga vad den lägre risken för död bland barn till vaccinerade kvinnor beror på, säger Mikael Norman.

Forskarna har använt sig av nationella register i de båda länderna och inkluderat cirka 98 procent av alla nyfödda barn till kvinnor som blev gravida från att vaccinen blev tillgängliga. Alla födslar från vecka 22 och framåt inkluderades i studien. Det första barnet föddes i juni 2021 och det sista i januari 2023. Alla barn följdes upp under minst en månad eller så länge de vårdades på neonatalavdelning.

Totalt omfattar studien 196 470 nyfödda där 48 procent av mammorna hade tagit en eller flera doser av mRNA-vaccin mot covid-19. Knappt 80 procent hade fått Pfizers/Biontechs vaccin och drygt 20 procent vaccinet från Moderna.

Förutom en lägre dödlighet hos barnen fann forskarna även en signifikant lägre risk för andra allvarliga komplikationer hos barn födda av mammor som vaccinerat sig.

– Totalt studerades femton komplikationer och sjukdomstillstånd hos barnen. Vi såg en lägre förekomst av hjärnblödning och syrebrist i hjärnan hos de nyfödda till vaccinerade, medan förekomsten av andra blödningar, blodproppar eller inflammation i olika organsystem inte skiljde sig mellan grupperna, säger Mikael Norman.

Trots att pandemin är över har studien och resultatet stor betydelse för vården, myndigheter och framför allt för alla som kommer att bli gravida i framtiden, menar Mikael Norman.

– Covid-19 finns fortfarande kvar i samhället och är sannolikt något vi får dras med under lång tid. Då är det väldigt viktigt för de cirka hundratusen kvinnor som varje år blir gravida i Sverige, och många fler i världen, att det finns en kunskapsbas som kan visa att vaccinering är säkert för barn. Vi hittade ingen ökad risk utan om något, en lägre risk. 

Publikation: “Neonatal Outcomes After COVID-19 Vaccination in Pregnancy” Mikael Norman, Maria C. Magnus, Jonas Söderling, Petur B. Juliusson, Lars Navér, Anne K. Örtqvist, Siri Håberg, Olof Stephansson. JAMA, online 6 februari 2024, doi:10.1001/jama.2023.26945

Fakta:

Pfizers och Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty godkändes 21 december 2020 medan Modernas mRNA-vaccin Spikevax godkändes strax därefter, 6 januari 2021. De var de två första covid-vaccinerna att godkännas.

Gravida rekommenderades i Sverige och Norge att enbart ta något av de båda mRNA-vaccinerna. I början gavs vaccinen enbart till gravida i riskgrupper, men från maj 2021 i Sverige och från augusti 2021 i Norge rekommenderades allmän vaccinering även av gravida.

De allvarliga komplikationer som barnen till de vaccinerade mammorna drabbades av i signifikant lägre utsträckning är mycket ovanliga, men de förekommer.

Komplikation

Vaccinerade mammor

Ovaccinerade mammor

Spädbarnsdöd

0,9 av 1 000 födda

1,8 av 1 000 födda

Hjärnblödning

1,7 av 1 000 födda

3,2 av 1 000 födda

Syrebrist i hjärnan

1,8 av 1 000 födda

2,7 av 1 000 födda

Källor: Fass, Läkemedelsverket & studien.

Forskningen finansierades huvudsakligen av Region Stockholm, Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm, NordForsk och Norska Vetenskapsrådet. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter. 

Källa: Karolinska Institutet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser