den 24 maj 2021

Blodtrycksmätning och upptäckten av högt blodtryck


Till läkarundersökningens standardrepertoar hör blodtrycksmätning. Den är nu enkel men vägen fram till mätbarhet och förståelse för dess innebörd krävde stor möda av forskarna.

Utvecklingen pågick huvudsakligen under 1800-talets andra hälft.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser