den 24 maj 2017

Blodtryck, hypertension, diabetes, pulsvågsanalys


Docent Gunnar Nyberg, SU/S, Göteborg gör en historisk safari kring blodtrycksmätning och pulsvågsanalys som viktiga källor för klinisk diagnos.

Det är drygt 50 år sedan Sir George Pickering låg på en badstrand i Suffolk och skrev en klassiker: The Nature of Essential Hypertension (J&A Churchill, London, 1961). Han måste skriva den säger han i sitt korta förord, därför att han hade den åsikten att den dittills förhärskande uppfattningen att ”essentiell hypertension” var en avgränsad, specifik sjukdomsentitet var felaktig. Pickering ville med sin bok argumentera för att blodtrycket är en kvantitativ storhet, och att någon egentlig gräns för vad som skall kallas sjukdom inte finns. Denna åsikt hade framförts vid kongresser i Bern och Prag under sommaren 1960 och mötte stort motstånd från många auktoriteter inom området. Men redan 1949 hade liknande tankar framförts av en annan pionjär inom blodtrycksbehandlingens område, Sir Horace Smirk i Dunedin, New Zealand. (BMJ May 7 1949, i, 791-9). Det hör till Pickerings storhet att han erkände detta i sitt förord.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser