den 9 oktober 2017

Bättre kost kan minska eller läka ut symptomen vid ADHD och autism


Mycket talar för att kosten har stor betydelse vid ADHD och autism. Många prövar med stor framgång olika dieter och forskningsstudier ger stöd för effekter på vissa grupper.

Forskning, klinisk verksamhet och personliga berättelser visar att diagnostiserade neuropsykiatriska besvär inte behöver vara livslånga funktionshinder.
Viktiga faktorer är kosten inklusive mag-tarmkanalens funktion och det finns goda skäl att pröva omläggning av kosten för att minska besvärande symtom både vid ADHD och autism.
Många har redovisat sina personliga erfarenheter (1, 2) och stöd för kostomläggning finns också i flera forskningsstudier (3, 4, 5, 6, 7, 8). Individuella olikheterna gör dock att en speciell diet bara hjälper en viss andel av försöksgruppen, vilket gör att generella råd hittills inte varit möjliga att ge.
De flesta behöver därför pröva sig fram för att hitta dieter som passar, viss vägledning ges dock av forskning och klinisk erfarenhet inom området.

Ärftligheten betydelsefull 
Viktiga anledningar till individuella variationer är ärftliga faktorer som gör att brist på eller för mycket av ett visst näringsämne stänger av eller aktiviterar specifika gener eller på andra sätt påverkar kroppens biokemi. Detta talar för kostens betydelse liksom att allergier, annan överkänslighet eller gifter kan utlösa neuropsykiatriska symtom.
Redan för tio år sedan beskrev schweiziska genforskare hur kosten påverkar genernas uttryck och menade att kroppens näringsstatus har betydelse för uppkomst av bland annat psykisk sjukdom (9). De var också bekymrade över att forskning om olika sjukdomar sällan tar hänsyn till kostens betydelse och att i övrigt bra undersökningar därför kan komma till felaktiga slutsatser.
Ett tydligt exempel på kopplingen mellan gener och kost är den stora skillnaden mellan förekomst av autism i USA respektive Italien. Spekulationerna har varit många, men när genforskare och näringsforskare samarbetade fann de tydliga samband till hög konsumtion av majssirap i USA – ett livsmedel som knappast alls konsumeras i Italien (10).

Läs hela artikeln här >


1 Kommentarer

Ulrika

den 16 november 2017

Tack för att ni publicerar dessa viktiga fakta, som egentligen borde vara självklara. Själv blev jag fri från migrän med glutenfri kost.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser