den 6 oktober 2017

B-vitaminer bromsar hjärnans förtvining


Dagligt intag av B-vitaminer bromsar kraftigt upp atrofin (förtviningen) i hjärnan. Det visar nu den slutliga analysen av en studie i engelska Oxford där patienter med kognitiv svikt ingick.

Studien pågick under perioden april 2004 till november 2006. Studien var prospektiv, randomiserad och dubbelblind.
Patienterna följdes under två år. Behandlingsgruppen fick dagligen oralt vitamin B12 (0,5 mg) folsyra (0,8 mg) och vitamin B6 (20 mg). Patienterna i kontrollgruppen fick motsvarande behandling med placebo.

Sju gånger snabbare nedbrytning
Magnetisk resonanstomografi före och efter studien visade att hjärnan atrofierade sju gånger snabbare hos kontroll­gruppens patienter än hos behandlingsgruppens patienter.
Inbromsningen av hjärnans atrofi syntes dock bara hos de patienter som hade homocystein i plasma över 11 mikromol/L före behandlingens start. De här fynden kräver en mer ingående analys.
De flesta av oss besväras av sämre minne, särskilt sämre närminne, under åldrandet. När minnesstörningarna och andra åldersproblem i våra mentala funktioner nått en viss svårighetsgrad kallas tillståndet mild kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI).

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser