den 9 oktober 2017

Att sluta röka minskar ångest och depression


I Dagens Nyheter den 20 oktober fastnar jag för en artikel med rubriken: ”Listan som ska göra Elin glad igen” som bland annat och illustreras med bild på en överfull askkopp. Kan det handla om att man får en bättre psykisk hälsa, med mindre ångest och depression när man slutar röka eller att fysisk aktivitet är ett kraftfullt behandlingsinstrument vid psykisk ohälsa? Eller att hälsosam mat ger detsamma, en balans i måendet och bättre ork och kraft?, tänker jag.

Men artikeln handlar om något annat. Elin som är några och tjugo, har det svårt och har levt med psykisk ohälsa ända sedan hon var nio år gammal.
Vid ett akutbesök i psykiatrin nyligen fick hon en lista i handen med olika saker som kan göra att man mår bättre och bli gladare, åtminstone för stunden. Nu blev det inte så bra för Elin och det är det artikeln handlar om, att råden nästan blev ett hån i stället för hjälp.
Listan, som är en del av ett behandlingskoncept är det inget fel på i sig, men den ska användas i ett sammanhang. Många punkter handlar dessutom om att röra på sig, vilket både är glädjande och korrekt.
Fysisk aktivitet är ett mycket bra tillskott till annan behandling, både vid depression och ångest. Och det finns gott om vetenskapligt stöd både för att det är verksamt och även stöd för vilka metoder som kan användas.

Mer stöd och motivation
Metoden Fysisk aktivitet på recept och kunskapssammanställningen FYSS (Fysisk aktivitet vid sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling) är numera en väletablerad del av hälso- och sjukvården och nog bekant för i stort sett all personal i hela landet.
Hade det handlat om att hjälpa Elin att bli mer fysiskt aktiv, hade scenariot sett annorlunda ut, i bästa fall. Att ändra ett beteende är svårt för de flesta och bara kunskap om att det är vettigt att röra på sig, att rökning är snudd på det farligaste man kan ägna sig åt eller att för mycket alkohol skadar oss, räcker ju sällan. Vi behöver mer stöd och motivation än så för att förändra levnadsvanor.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser