den 10 oktober 2017

”Att inse att jag har fått lymfödem efter operationen – är värre än själva cancerdiagnosen”


Lymfsystemet bekämpar infektioner och avlägsnar skadade och främmande celler exempelvis tumörceller. Bristande transportkapacitet i lymfsystemet leder till ansamling av lymfa med förändringar i vävnaden som följd. Med tiden sker även nybildning av fettvävnad.

Primärt-, sekundärt- eller lipödem
Idag har en person på 6000 lymfödem primärt som orsakas av medfödd svaghet eller underutvecklat lymfsystem, oftast kvinnor. De sekundära lymfödemen uppkommer genom en skada efter operation, trauma, sjukdom eller infektion. Sekundära lymfödem är betydligt vanligare och lättare att diagnostisera då bakgrundsorsaken oftast är känd. Lipödem är en sjukdom som det inte talas om i Sverige. Sjukdomen kallas ofta fetma och har behandlats i decennier inom EU. I dagarna har nu Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholm tagit beslut om att ta fram en fokusrapport. I väntan är det flera som behandlas utanför våra gränser med hjälp av egen finansiering.
Skillnaderna på dessa två – lymfödem och lipödem, förutom att den senare ärver du, är främst att med lymfödem är det en del av kroppen som drabbas, en arm, ett ben. Vid lipödem växer omfånget lika på båda sidor. Patienterna har även smärta på in och utsidan av benen vid tryck. Därför går det ofta inte att bandagera och använda kompressionsstrumpa/material på samma sätt som för lymfödemiker. Båda grupper är utsatta rent psykiskt då livskvaliteten försämras och ger psykosociala problem. Symtomen drabbar patienten kroppsligt men även mentalt och kan leda till depression eftersom den onormala kroppsformen upplevs som besvärande. I lipödemgruppen lider 60 procent av depression och 2 procent är suicid.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser