den 9 oktober 2017

Att alltid skjuta upp kan göra dig orolig


Alla människor skjuter då och då upp saker som de egentligen borde slutföra. För de flesta personer leder detta emellertid sällan till några problem eftersom vi ofta lyckas skrida till verket före deadline.

För andra individer kan det däremot utvecklas till ett beteendemönster som genomsyrar större delen av tillvaron.
Inom psykologi kallas detta för prokrastinering, det vill säga en benägenhet att förhala ett händelseförlopp trots vetskapen om att det kan generera negativa konsekvenser

Det kan kännetecknas av svårigheter att komma till skott med sina studier, arbetsuppgifter, sociala åtaganden, eller hälsobefrämjande aktiviteter som att träna eller gå på medicinska undersökningar.
I förlängningen kan det leda till stora problem, och forskning på personer som regelbundet ägnar sig åt uppskjutande visar att de upplever ökad stress och oro i vardagen, samt att de lättare kan drabbas av nedstämdhet och känna sig mindre tillfredsställda med livet.
Amerikanska undersökningar indikerar att uppemot en femtedel av den vuxna befolkningen anser sig ha stora besvär med prokrastinering, en siffra som är 50 procent bland studenter.

Läs hela artikeln här >


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser