den 18 september 2020

Ansiktsmask eller inte – det är frågan


Om ansiktsskydd förr och nu.

Hur långt tillbaka kan man spåra användning av ansiktsmask? Att sjukdomar kunde överföras mellan människor via luft, vatten eller jord via ett smittämne, miasma, var en föreställning som fanns redan på Hippokrates tid. Den stora Digerdöden, pesten som orsakades av pestbakterien pasteurella pestis, spreds på ett sätt som talade för den teorin. Av de tre formerna böldpest, blodpest och lungpest var den sistnämnda den allvarligaste och antogs naturligt nog spridas via andningen.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser