den 18 september 2020

Är behandling med ventilator bra för covid-19-patienten?


I en färsk sammanställning från hela USA1 över patienter som diagnosticerats med COVID-19 redovisas förekomst av övriga sjukdomar och utfall av behandling.

Av totalt 11 721 patienter var 60 procent över 60 år och en knapp majoritet (53 %) män. Hypertoni förelåg hos 47 %, diabetes 28 %, hjärtkärlsjukdom 19 %, fetma 16 %. Total mortalitet låg på 21,4 %. Det mest skrämmande i hela sammanställningen var emellertid att mortaliteten hos dem som krävde ventilatorbehandling låg på 70,5 procent.

Läs hela artikeln här >

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas

Senaste numret


Annonser