den 22 februari 2023

1,8 miljoner svenskar avstår tandvård trots behov

Personer som avstår regelbundna tandundersökningar riskerar att problem i munhålan inte upptäcks och åtgärdas i tid. Den svenska så kallade PAROKRANK-studien har tidigare visat att det finns ett oberoende samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom. Just nu pågår en uppföljning av studien för att ta reda på om tandlossning är en självständig riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom. Foto: Canstock,arkiv.

Att inte ta hand om sin tandhälsa kan få konsekvenser för hjärtat. Forskning har visat att tandlossning kan ha en koppling till ökad risk för hjärtinfarkt. Det känner inte hälften av befolkningen till, enligt en ny Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare. Samtidigt uppger 17 procent av Sveriges befolkning att de avstått tandvård trots behov.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

Anna Norhammar

Professor och överläkare. Foto: Ulf Sirborn

I Sverige lever över två miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Om pågående forskning ytterligare kan bekräfta ett oberoende samband mellan tandlossning och hjärtinfarkt så uppstår möjligheten att förbättra tandhälsan och minska förekomsten av hjärtinfarkt hos befolkningen, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Personer som avstår regelbundna tandundersökningar riskerar att problem i munhålan inte upptäcks och åtgärdas i tid. Den svenska så kallade PAROKRANK-studien har tidigare visat att det finns ett oberoende samband mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom. Just nu pågår en uppföljning av studien för att ta reda på om tandlossning är en självständig riskfaktor för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Bara varannan känner till att munhälsan kan påverka hjärtat
För att ta reda på allmänhetens kunskap om sambandet mellan tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom beställde Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare en Sifo-undersökning i januari 2023, som visar att halva befolkningen inte känner till att det finns ett samband. En av tio uppgav att deras tandläkare eller tandhygienist berättat om sambandet.

Det är bekymmersamt att många avstår från tandvård eller från att åtgärda sin tandhälsa. Jag känner främst oro för att ekonomiskt utsatta grupper, till exempel arbetslösa, pensionärer och studenter, väljer bort tandvård. Tidigt insatta åtgärder kan förhindra en allvarlig situation som skulle kunna påverka kroppen på fler sätt, säger Anna Norhammar, professor vid Karolinska Institutet och forskare inom tandhälsa och hjärt-kärlsjukdom.

Folkhälsomyndighetens årsrapport Folkhälsans utveckling uppger drygt 17 procent av svenskarna att de avstått från tandvård trots behov. Den vanligaste anledningen till att man inte uppsökt tandvård trots behov var ekonomi. Andra skäl var till exempel tandläkarskräck och tidsbrist.

För en god tandhälsa rekommenderar Folktandvården egentandvård enligt 2+2+2-metoden, det vill säga borsta 2 minuter, 2 gånger om dagen, med 2 cm tandkräm.

Om opinionsundersökningen

Undersökningen gjordes av Sifo/Kantar i januari 2023 på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Philips Sonicare. Svar i procent.

Fråga. Känner du till att det finns en koppling mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdom?

Ja 49,
Nej 40,1
Tveksam/vet ej 10,8

Fråga. Har din tandläkare och/eller tandhygienist berättat om sambandet mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdomar?

Ja 9,8
Nej 78,5
Jag har inte besökt en tandläkare eller tandhygienist de senaste fem åren 6,4
Tveksam/vet ej 5,3

Fråga. Är du orolig för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar i framtiden.

Nej, inte alls orolig 12,4 

Nej, inte så orolig 53,5

Ja, ganska orolig 25,8

Ja, mycket orolig 4,0

Tveksam/vet ej 4,3

Länk till Rapporten: Folkhälsans utveckling

Källa: Hjärt-Lungfonden

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser