den 24 juni 2024

Tidigare testning av graviditetsdiabetes viktigt för mamma och barn

Kvinnor med graviditetsdiabetes har tio gånger ökad risk för typ 2-diabetes och dubblerad risk för hjärt-kärlsjukdom. Foto: Getty Images.

Gravida med tidig graviditetsdiabetes som får behandling förbättrar graviditetsutfallen. Även tidigare testning och bättre uppföljning efter graviditet rekommenderas enligt tre översiktsartiklar som publicerats i den högt rankade tidskriften The Lancet. Forskaren Helena Backman vid Region Örebro län och Örebro universitet medverkar som enda svenska medförfattare.

Helena Backman

Överläkare. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län.

David Simmons

Affilierad forskare och gästprofessor. Foto: Maria Bergman/Region Örebro.

Artiklarna sammanfattar befintlig forskningen om graviditetsdiabetes och speglar författarnas åsikter om att testningen av gravida bör förändras.

Kvinnor med graviditetsdiabetes har tio gånger ökad risk för typ 2-diabetes och dubblerad risk för hjärt-kärlsjukdom. 30–70 procent av kvinnor med graviditetsdiabetes och riskfaktorer för diabetes har höga sockervärden redan i tidig graviditet.

– Vi rekommenderar att testa för graviditetsdiabetes tidigare och att skapa riktade insatser för att förbättra uppföljningen efter förlossning, för att förebygga typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom, säger Helena Backman, överläkare inom verksamhetsområde obstetrik och gynekologi vid Universitetssjukhuset Örebro och docent vid Örebro Universitet.

Fördelarna med att upptäcka graviditetsdiabetes tidigt är tydliga. Mammor och barn håller sig friskare under graviditeten.

– Det är dags att gå från tjänster som fokuserar på sen graviditet till en integrerad och personlig strategi för hela livet. Det innebär nya, systematiska sätt att förebygga och behandla graviditetsdiabetes tidigt, identifiera och övervinna hinder och bättre integration av hälsosystemet. Vi behöver också forska mer om graviditetsdiabetes för att förstå hur den påverkar kvinnor och deras barn under hela livet, säger David Simmons, affilierad forskare och gästprofessor vid Örebro universitet och Region Örebro län samt artiklarnas huvudförfattare.

Risken för graviditetskomplikationer ökar

Eftersom övervikt, fetma och metabola sjukdomar ökar i världen, har fler kvinnor i fertil ålder ökad risk för graviditetskomplikationer och risk för typ-2 diabetes och kardiovaskulär sjuklighet senare i livet.

– Testning med sockerbelastning under graviditet anser jag skall erbjudas alla gravida och för de kvinnor med riskfaktorer i tidig graviditet, förklarar Helena Backman.

Graviditetsdiabetes är ett komplicerat tillstånd som kan innebära både lätt förhöjda blodsockervärden eller värden som vid diabetes. Många kvinnor har också andra riskfaktorer som påverkar graviditeten och framtida hälsa. Därför finns det ingen enkel strategi för behandling, utan man måste ta hänsyn till varje kvinnas situation och planera utifrån det.

– Vår önskan är att alla kvinnor som får diagnos går på sitt uppföljningsbesök i primärvården för att få hjälp om det behövs att förebygga framtida sjuklighet, avslutar Helena Backman.

Fakta:

  • Graviditetsdiabetes är en av de vanligaste komplikationerna under graviditeten. Ungefär 14 procent av alla gravida i världen får det, och i Sverige drabbas cirka 7 procent, men det varierar mycket mellan olika regioner.
  • GDM betyder att kvinnan har höga blodsockervärden, men inte tillräckligt höga för att kallas diabetes. I Sverige testas gravida med risk för diabetes genom en sockerbelastning, och i Skåne testas alla gravida.

Riktlinjerna för när och hur man testar varierar i Sverige. Vanligtvis testas kvinnorna i mitten av graviditeten, runt vecka 24–28, och bara de med hög risk för typ 2-diabetes testas tidigt.

Länkar: The Lancet Series on gestational diabetes

Källa: Universitetssjukhuset Örebro.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser