den 8 maj 2023

Tidig behandling mot graviditetsdiabetes minskar riskerna vid förlossning

Tidig behandling mot graviditetsdiabetes minskar riskerna för både mamma och barn. Det visar en ny studie publicerad i New England Journal of Medicine. – Tidig behandling leder till färre komplikationer vid förlossningen, säger Helena Backman, forskare vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro.

Fyra länder, Australien, Österrike, Sverige och Indien, och 17 sjukhus deltog i studien. De screenade över 43 000 kvinnor och rekryterade 802 av dessa till studien. 

– Vi screenade för kvinnor som löper hög risk för graviditetsdiabetes på grund av till exempel högt BMI, ärftlighet för diabetes eller tidigare graviditetsdiabetes, säger Helena Backman, docent och överläkare vid Kvinnokliniken. 

Graviditetsdiabetes innebär att kvinnor får högre blodsockervärden under graviditeten. Det beror på att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin eller att insulinet har sämre effekt. Graviditetsdiabetes är en stark riskfaktor för typ 2 diabetes senare i livet för kvinnorna och höga blodsockervärden leder i sin tur till att barnet kan få en högre födelsevikt.

– I förlängningen ökar det risken för komplikationer vid förlossningen, säger Helena Backman. 

Kvinnor, som fick den tidiga behandlingen, sänkte sina blodsockervärden tidigt under graviditeten. Det ledde till färre allvarliga komplikationer vid förlossningen för de nyfödda. Allvarliga komplikationer definierades som antingen förlossningsskador på barnet, barnvikt över 4,5 kg, för tidig förlossning, dödlighet, allvarliga andningsstörningar, behov av ljusbehandling eller att barnets breda axlar gör förlossningen svårare. 

Dessutom fick kvinnorna färre allvarliga bristningar vid förlossningen. Bristningarna minskade med 75 procent. Antalet dagar barn behövde intensiv- eller specialvård minskade med 40 procent jämfört med kontrollgruppen. 

Studien var en randomiserad kontrollerad studie vilket betyder att forskarna jämförde kvinnor som fick tidig behandling med en kontrollgrupp. Kontrollgruppen fick behandling som följer dagens riktlinjer. Då startar behandlingen efter tester vid vecka 24-28 av graviditeten. 

– Det gav bättre resultat när behandlingen sattes in så tidigt som vecka 14 jämfört med kvinnor som fick behandling från mitten av graviditeten, säger Helena Backman. Hon anser att vi behöver se över de befintliga riktlinjerna för graviditetsdiabetes för att skydda mammor och barn på ett bättre sätt. 

– Våra resultat visar dessutom att om blodsockernivåerna har ökat – även om de ligger under det som räknas som typ 2-diabetes – borde kvinnorna få behandling tidigare om vi vill förbättra graviditetsutfallen. Studien fyller en kunskapslucka som gäller miljontals kvinnor varje år. 

Forskarna pekar på att det behövs fler studier för att bekräfta resultaten. Dessutom efterlyser de studier som följer mamma och barn under en längre tid efter förlossningen. 

Kvinnokliniken (Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi) vid Universitetssjukhuset Örebro var den enda kliniken som deltog i studien i Sverige och en av två i hela Europa. Det är den första randomiserade studien som utvärderat tidig behandling av graviditetsdiabetes enligt WHO och Socialstyrelsens riktlinjer för diagnos. Huvudansvarig för studien är professor David Simmons som tillhör Western Sydney University, Australien, och är affilierad professor vid Örebro universitet. 

– Jag vill verkligen säga ett stort tack till alla kvinnor som deltog i studien och personalen i hela vårdkedjan.

Graviditetsdiabetes är en av de starkaste riskfaktorerna för kvinnan att få typ 2-diabetes senare i livet. Blodsockervärdena normaliseras oftast direkt efter förlossningen, men alla kvinnor erbjuds ett uppföljningsbesök för att utesluta typ 2-diabetes efter förlossning. 

Källa: Örebro universitet

Artikeln i The New England Journal of Medicine

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser