den 4 maj 2023

Stockholm3 inkluderat i amerikanska riktlinjer som ett primärt test för tidig upptäckt av prostatacancer

Stockholm3 har inkluderats som ett primärt test i 2023 års reviderade American Urological Association (AUA) riktlinjer för tidig upptäckt av prostatacancer. AUA konstaterade att PSA-blodprovet fortfarande är förstahandsvalet för screeningtest och samtidigt att Stockholm3 har en högre prediktiv precision jämfört med enbart PSA, med fördelen att antalet onödiga biopsier minskar. Dessutom rekommenderas Stockholm3 som sekundärtest för män med förhöjda PSA-nivåer samt efter negativ biopsi.

David Rosén

VD för A3P Biomedical

"Detta är det första gången något test har omnämnts i internationella riktlinjer för primär prostatacancertestning sedan PSA introducerades för mer än 35 år sedan och ett stort steg framåt för Stockholm3 när det gäller att sätta en ny standard för tidig upptäckt av prostatacancer. Att etablera oss på den amerikanska marknaden är högprioriterat och vi förväntar oss att de nya AUA-riktlinjerna kommer att öka intresset för Stockholm3," säger David Rosén, VD för A3P Biomedical.

I sin granskning uppgav AUA att PSA-blodprovet förblir det första urvalsscreeningstestet baserat på randomiserade prövningar av PSA-baserad screening, som visar minskningar av metastaser och dödsfall i prostatacancer. Samtidigt konstaterade AUA att Stockholm3 som primärt prostatacancertest har en högre prediktiv precision jämfört med enbart PSA och fördelen av att minska antalet onödiga biopsier. AUA uppgav också att ytterligare validering i olika populationer för att bekräfta resultaten från Europa kommer att vara nödvändig för att gå vidare i kliniskt bruk.

"Utvärderingen av Stockholm3 i olika befolkningsgrupper är på god väg med den multicentrerade, multietniska, nordamerikanska SEPTA-STHLM3-studien där rekryteringen avslutas i juni 2023. Vi förväntar oss att kunna presentera resultaten från denna studie 2024, vilket kommer att stärka den kliniska evidensen ytterligare och förhoppningsvis stödja en bredare användning av Stockholm3 på en av de största globala marknaderna”, avslutade David Rosén.

I AUA:s riktlinjer rekommenderas Stockholm3 även som sekundärtest för patienter med förhöjt PSA (villkorlig rekommendation, grad C) samt efter en negativ biopsi (villkorlig rekommendation, grad C).

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos amerikanska män. År 2023 beräknas 288 300 män diagnostiseras och 34 700 män dö i prostatacancer i USA. Tidig upptäckt är avgörande för behandlingsresultatet och minskad dödlighet i prostatacancer.

Källa: A3P Biomedical


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser