den 23 mars 2023

Sömnmedlet melatonin kopplat till lägre risk för självskada hos unga

Risken för självskada ökade strax innan förskrivningen av melatonin och minskade med ungefär hälften månaderna efter att behandlingen påbörjats. Riskminskningen var särskilt tydlig bland tonårsflickor med depression och/eller ångest. Foto: Canstock.

Läkemedel mot sömnproblem verkar kunna förebygga självskadebeteende hos ungdomar med ångest och depression, enligt en observationsstudie från Karolinska Institutet. Risken för självskada ökade innan förskrivning av melatonin och minskade månaderna efter att behandlingen påbörjats, särskilt hos flickor. Studien publiceras i Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Melatonin är ett hormon som reglerar sömn och vakenhet och är den vanligaste läkemedelsbehandlingen för sömnstörningar hos barn och ungdomar i Sverige. Användningen har ökat dramatiskt under de senaste åren och läkemedlet finns sedan år 2020 även att köpa receptfritt.

– Det finns ett etablerat samband mellan sömnproblem, depression och självskada. Därför ville vi undersöka om sömnmedicin är förknippad med en lägre risk för avsiktlig självskada hos unga personer, säger Sarah Bergen, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, som lett studien.

Psykiatriska diagnoser vanliga

Studien identifierade mer än 25 500 barn och tonåringar (6–18 år) i Sverige som fått melatonin på recept. Över 87 procent hade minst en psykiatrisk diagnos, främst adhd, ångest, depression eller autism. Självskada var ungefär fem gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.

Forskarna uppskattade hur stor risken för självskada var hos samma individ under perioder med eller utan melatoninbehandling genom att jämföra risken precis innan behandlingen påbörjats med de efterföljande tolv månaderna. På så vis kunde de kontrollera för bakgrundsfaktorer som kan påverka sambanden, som genetik, sömnbesvärens svårighetsgrad eller psykiatriska diagnoser.

Risken för självskada ökade strax innan förskrivningen av melatonin och minskade med ungefär hälften månaderna efter att behandlingen påbörjats. Riskminskningen var särskilt tydlig bland tonårsflickor med depression och/eller ångest.

Ökad psykisk ohälsa bland unga

– Vi ser en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar och förekomsten av självskadebeteende och självmord är hög. Våra resultat stöder hypotesen att sömnbehandling kan minska risken för självskador hos unga, särskilt hos flickor, säger Sarah Bergen.

Eftersom det är en observationsstudie kan den inte fastställa något orsakssamband mellan melatonin och minskad förekomst av självskador. För att kontrollera om andra mediciner kan ha påverkat resultaten gjorde forskarna även analyser som uteslöt personer som använt antidepressiva läkemedel. Resultaten var då liknande.

– Det tyder på att melatonin minskar risken för självskadebeteende, men vi kan inte utesluta att andra psykiatriska läkemedel eller psykoterapi kan ha påverkat risken, säger Marica Leone, studiens försteförfattare och tidigare doktorand i Sarah Bergens forskargrupp.

Publikation: ”Melatonin use and the risk of self-harm and unintentional injuries in youths with and without psychiatric disorders”. Marica Leone, Ralf Kuja-Halkola, Tyra Lagerberg, Johan Bjureberg, Agnieszka Butwicka, Zheng Chang, Henrik Larsson, Brian M. D’Onofrio, Amy Leval, Sarah E. Bergen. The Journal of Child Psychology and Psychiatry, online 23 mars 2023, doi: 10.1111/jcpp.13785.

Forskningen finansierades huvudsakligen av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020. Medförfattarna Marica Leone och Amy Leval är anställda på Johnson & Johnson. Medförfattaren Henrik Larsson har fått anslag från Shire Pharmaceuticals, personliga arvoden och talararvoden från Medice, Shire/Takeda Pharmaceuticals och Evolan Pharma AB samt sponsring för en konferens om adhd från Shire/Takeda Pharmaceuticals och Evolan Pharma AB, allt utanför den aktuella studien.

Källa: Karolinska Institutet.  


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser