den 22 december 2020

Sillen på julbordet möjligt skydd mot viss diabetes

Fet fisk, som exempelvis sill, kan minska risken för att drabbas av vissa typer av diabetes. Det visar en ny europeisk studie där Umeå universitet deltar. Det är ett ämne i fiskfettet som sannolikt påverkar immunsystemet och de speciella antikroppar som skadar insulinproduktionen.

Vi kunde se att personer med de antikroppar som förknippas med autoimmun diabetes och som konsumerade fisk och då gärna fet fisk, hade minskad risk att drabbas av diabetes inom tio år jämfört med de som inte åt så mycket fisk, säger Olov Rolandsson, professor i allmänmedicin vid Umeå universitet och ledare för en av delstudierna.

Att fet fisk kan ha en skyddande effekt mot hjärtkärlsjukdom är känt sedan tidigare, men att det även kan minska risken för viss diabetes är en nyhet. Forskningen har så här långt handlat om markörer för autoimmunitet i blodet, så det är ännu för tidigt att säga exakt vilken betydelse fiskfettet har för enskilda individers risk för insjuknande eller att ge några tydliga rekommendationer.

Diabetes delas in i typ 1-diabetes där immunsystemet skadar bukspottskörteln så att den producerar för lite insulin. I typ 2-diabetes är det istället mottagarcellerna i kroppen som förlorar sin känslighet för insulin. Senare tids forskning har visat att det kan finnas mellanformer av orsakerna till diabetes, där vissa av de personer som får diagnosen typ 2 diabetes också har den speciell antikropp, GAD65, som förknippas med typ 1-diabetes. 

Det är genom att mäta mängden av denna antikropp i blodet hos personer som vid tiden för provtagningen inte hade diabetes, och jämföra med mängden fettsyror som finns i fet fisk,som forskarna kunde se ett tydligt samband. Personer som åt mycket fet fisk kunde minska risken för framtida diabetes även om de hade antikroppar. För personer med den speciella antikroppen men som inte åt mycket fisk fördubblades risken att utveckla diabetes. Totalt har 30 000 personer ingått i studien.

– Även om det är för tidigt med absoluta rekommendationer utifrån studien kan vi nog säga att mycket talar för att det inte är fel att ha sill på julbordet, säger Olov Rolandsson.

I den fortsatta forskningen kommer projektet att gå vidare med att också studera andra livsmedels påverkan på utvecklingen av diabetes. Forskningsprojektet ingår i programmet InterAct där åtta europeiska länder deltar. I denna studie medverkade från Sverige Josefin Edwall Löfvenborg och Sofia Carlsson vid Karolinska Institutet och Olov Rolandsson från Umeå universitet, som har initierat studierna av antikroppar inom InterAct. Studien är publicerad i den vetenskapliga artikeln Diabetes Care. 

Källa: Umeå universitet

Om den vetenskapliga publiceringen
Interaction Between GAD65 Antibodies and Dietary Fish Intake or Plasma Phospholipid n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Incident Adult-Onset Diabetes: The EPIC-InterAct Study
Josefin E. Löfvenborg, Sofia Carlsson, Tomas Andersson, Christiane S. Hampe, Albert Koulman, María Dolores Chirlaque Lopez, Paula Jakszyn, Verena A. Katzke, Tilman Kühn, Cecilie Kyrø, Giovanna Masala, Peter M. Nilsson, Kim Overvad, Salvatore Panico, Maria-Jose Sánchez, Yvonne van der Schouw, Matthias B. Schulze, Anne Tjønneland, Elisabete Weiderpass, Elio Riboli, Nita G. Forouhi, Stephen J. Sharp, Olov Rolandsson, Nicholas J. WarehamDiabetes Care 2020 Dec; dc201463.
https://doi.org/10.2337/dc20-1463
https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/early/2020/12/07/dc20-1463.full.pdf

Studien finansierades med bidrag från EU FP6-programmet, ALF-medel från Region Västerbotten, Umeå universitet, National Institute of Health, USA och Medical Research Council, Cambridge.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser