den 12 april 2024

Senaste forskningen som berör sinnen, smärta och depression presenteras i Göteborg

Sinnesrum används idag inom vitt skilda yrkesområden bland annat av arbetsterapeuter, sjuksköterskor och pedagoger. Men det behövs en ökad kompetens inom området.

Den senaste forskningen om hur sinnesstimulans kan påverka människor med funktionsnedsättning eller behandla smärta och depression kommer att lyftas fram på en internationell konferens i oktober. Sinnesstimulans används inom allt från funktionsstöd, psykiatri och förlossningar till demensvård och skola. Därför kommer konferensen att locka många olika yrkesgrupper. Nu öppnar anmälan.

Stefan Eklund

Eldorado Resurscenter.

Den internationella konferensen ISNA anordnas den 24-26 oktober i år på Dalheimers hus i Göteborg. Den kommer att innehålla föreläsningar och workshops inom ämnesområden som oxytocin, doft, beröring, behandling av smärta och depression, vattendans och musikens påverkan på välbefinnandet.

- Sinnesrum används idag inom vitt skilda yrkesområden bland annat av arbetsterapeuter, sjuksköterskor och pedagoger. Det är många yrkesgrupper som arbetar med sinnesstimulans, men det behövs en ökad kompetens inom området, säger Stefan Eklund, på Eldorado Resurscenter och förvaltningen för funktionsstöd, som arrangerar konferensen.

Konferensen är ett samarbete med ISNA-MSE (International Snoezelen Network Association - Multi Sensory Environment) som är en internationell sammanslutning av forskare, praktiker och andra aktiva inom området sinnesstimulerande miljöer. Det förväntas komma runt 250 deltagare och föreläsare från hela världen, exempelvis Japan, USA, Australien, Saudiarabien och Europa.

Syftet med konferensen är att besökarna ska få möjlighet att ta del av de senaste forskningsrönen inom området och få en inblick i hur man jobbar med och utvecklar sinnesstimulerande miljöer i olika delar av världen.

- Konferensen vänder sig till yrkesverksamma, anhöriga och andra intresserade privatpersoner och blir ett bra tillfälle att nätverka och knyta nya kontakter, säger Stefan Eklund.

En av de metoder som kommer att få stort fokus på konferensen är den väl beforskade och evidensbaserade snoezelenmetoden. Det är en metod som handlar om samspel och sinnesstimulering utifrån ett salutogent förhållningssätt i särskilt utformade miljöer, så kallade sinnesrum. Det pågår mycket innovativt arbete för att utveckla dessa sinnesrum, både när det gäller tekniska lösningar och individanpassningar, men även i designarbetet vid utformandet av miljöerna.

ISNA-konferensen arrangeras varje år i olika länder, senast var konferensen i Valparaiso i USA. I år har Göteborg Stad och Eldorado Resurscenter inom Förvaltningen för funktionsstöd tillsammans med snoezelennätverket i Sverige tagit på sig arrangörskapet eftersom där finns en hög kompetens som kan inspirera andra, även internationellt.

I anslutning till konferensen får deltagarna möjlighet att besöka en interaktiv och sinnesstimulerande utställning på Världskulturmuseet. Utställningen har byggts upp i ett samarbete mellan Världskulturmuseet och Eldorado Resurscenter med medel från Allmänna Arvsfonden.

Anmälan är öppen och kan nås via länken: Anmälan till ISNA konferensen

Källa: Förvaltningen för funktionsstöd.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser