den 21 juni 2024

Populära diabetesläkemedel kan minska risken för demens

Personer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften eClinicalMedicine.

Bowen Tang

Doktorand. Foto: Yali Wang.

Sara Hägg

Docent. Foto: Ulf Sirborn.

Läkemedel som kallas GLP-1-agonister eller GLP-1-analoger har blivit alltmer populära vid behandling av typ 2-diabetes och obesitas eftersom de hjälper till att kontrollera blodsockret, främjar viktminskning och skyddar hjärtat.

Personer med typ 2-diabetes har en ökad risk att utveckla demens och det finns hypoteser om att nyare diabetesläkemedel som GLP-1-agonister och DPP-4-hämmare skulle kunna ha en skyddande effekt.

I den nya registerbaserade studien har forskare följt drygt 88 000 äldre personer med typ 2-diabetes i upp till tio år. Med hjälp av en studiedesign kallad ”target trial emulation”, som försöker efterlikna en randomiserad klinisk prövning, analyserade forskarna sambandet mellan tre diabetesläkemedel (GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller sulfonylurea) och risken för demens.

De fann att patienter som använde GLP-1-agonister hade 30 procent lägre risk att utveckla demens jämfört med dem som använde sulfonylurea, och 23 procent lägre risk jämfört med dem som använde DPP-4-hämmare.

– Det här är viktigt eftersom det kan hjälpa läkare att fatta bättre beslut om vilka läkemedel som ska användas för äldre patienter med typ 2-diabetes. Men det behövs riktiga randomiserade prövningar för att säkert kunna fastställa att GLP-1-agonister verkligen minskar risken för demens, säger studiens försteförfattare Bowen Tang, doktorand i Sara Häggs forskargrupp vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Publikation: "Comparative effectiveness of glucagon-like peptide-1 agonists, dipeptidyl peptidase-4 inhibitors, and sulfonylureas on the risk of dementia in older individuals with type 2 diabetes in Sweden: an emulated trial study", Bowen Tang, Arvid Sjölander, Jonas W. Wastesson, Géric Maura, Pierre-Olivier Blotiere, Máté Szilcz, Jonathan K. L. Mak, Chenxi Qin, Michael Alvarsson, Dorota Religa, Kristina Johnell, Sara Hägg, eClinicalMedicine, online 21 juni 2024, doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102689.

Länk till artikel: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102689

Studien har finansierats av Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, National Institute on Aging, National Institutes of Health och Riksbankens Jubileumsfond. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Källa: Karolinska Institutet.

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser