den 10 december 2020

Patient fick hjärtinfarkt när läkemedel togs bort

En patient i Västerbotten fick en hjärtinfarkt som behandlades med ballongvidgning och fick ett metallnät i kärlet. Efter ingreppet fick patienten också blodförtunnande läkemedel som hen skulle behandlas med under lång tid framöver.

En månad senare sökte patienten vård för en hudförändring som behövde opereras bort. Inför operationen sattes det blodförtunnande läkemedlet ut, ett beslut som fattades utan att patientens sjukdomshistoria uppmärksammats.

Patienten fick ytterligare en hjärtinfarkt och behandlades, men drabbades av hjärtsvikt. Detta i kombination med en underliggande lungsjukdom hos patienten ledde till att hen avled tre dagar senare.

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Källa: Region Västerbotten


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser