den 5 maj 2021

Okontrollerad astma ökar risken för svår covid-19

Kan en del människor med astma ha ökad risk för svår sjukdom eller död till följd av covid-19? Det har forskare tittat på i en stor studie där patienter i det nationella luftvägsregistret följts under pandemin.

I studien, som stödjs av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, undersöker forskarna vilka personer med astma som drabbats svårare av virussjukdomen och om några särskilda typer av astma i så fall bidragit till den ökade risken.

– Vi har studerat cirka 150 000 personer med astma som finns i det nationella kvalitetsregistret Luftvägsregistret. Strax över 800 av dessa blev inlagda på sjukhus eller avled till följd av covid-19 under de första månaderna av pandemin. Genom att jämföra de som insjuknat med de övriga har vi kunnat se vad som utmärkt dessa. Vi fann att okontrollerad astmasjukdom och lägre lungfunktion är en faktor som ökar risken, säger Caroline Stridsman, docent i lungmedicinsk forskning vid Umeå universitet och registerhållare för Luftvägsregistret, där personer med astma registreras.

Med okontrollerad astma menas att man har många astmasymtom eller många exacerbationer, försämringsperioder, enligt forskarna bakom projektet. Det har de kunnat se genom frågeformuläret ACT, ett test som patienter får göra hos vårdgivare för att lättare kunna bedöma om astman är under kontroll. En anledning till okontrollerad astma är att grundbehandlingen av patientens astma inte är tillräcklig.

Enligt studien finns det en rad andra faktorer som påverkar sjukdomsrisken, som ökad ålder, manligt kön, låg utbildningsnivå och ökat BMI. Men oavsett de andra faktorerna tycks okontrollerad astma och lägre lungfunktion medföra en ökad risk, enligt Johanna Sundbaum.

– Däremot verkar inte personer med astma generellt löpa någon ökad risk för en svårare sjukdomsbild jämfört med andra, enligt vad vi sett när vi jämfört siffror från Luftvägsregistret med Socialstyrelsens uppgifter för den vanliga befolkningen.

Forskarna kommer nu att följa astmatiker som haft covid-19 för att se hur deras hälsa påverkas på längre sikt.

– Det här är en unik studie, eftersom vi har sjukdomsspecifika data både på personer med astma som blivit sjuka och som inte blivit det, tillsammans med data på lungfunktion och astmakontroll, säger Caroline Stridsman.

– Frågorna kring astma och covid-19 har varit många sedan pandemin började och många människor har känt oro och efterfrågat mer information om riskerna med att ha astma. Därför är det här en viktig forskningsstudie som ger oss mer kunskap att ta med oss framåt, säger Robert Hejdenberg, ordförande för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

I studien har data från registret samkörts med data från flera andra nationella register, bland annat Svenska intensivvårdsregistret, Dödsorsaksregistret och Läkemedelsregistret. En första artikel från projektet är inskickad för publicering i vetenskaplig tidskrift.

Läs mer här om studien och hur patienter med astma kan veta om deras astma är okontrollerad: https://astmaoallergiforbundet.se/ny-forskning-okontrollerad-astma-okar-risken-for-svar-covid-19/

Källa: Astma-och Allergiförbundet


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser