den 13 mars 2023

Övervikt vid 20 ökar risken för åderförkalkning i medelåldern


En persons vikt vid 20 års ålder har en avgörande betydelse för risken att drabbas av åderförkalkning senare i livet. Det visar ny forskning som bygger på befolkningsstudien SCAPIS, som är Hjärt-Lungfondens hittills största forskningssatsning.

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Foto: Leonard Gren.

– Vår studie visar att den vikt man har i 20-årsåldern påverkar i hög grad vad som kommer att hända i hjärtats kranskärl i vuxen ålder. En person som har 15 kilos övervikt vid 20 års ålder har 60 procent högre risk för åderförkalkning i kranskärlen 40 år senare. Det innebär att man bär med sig den risken upp i vuxen ålder, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien bygger på drygt 25 000 deltagare ur befolkningsstudien SCAPIS. Deltagarna fick själva uppge den vikt de hade när de var 20 år. När samma personer var mellan 50 och 64 år vägdes de och fick sina kranskärl undersökta med datortomografi.

Forskarna kunde då konstatera att de deltagare som vid 20 års ålder haft en övervikt på 15 kilo hade 1,6 gånger högre risk att drabbas av åderförkalkning i kranskärlen i medelåldern, när hänsyn tagits till en rad olika faktorer.

Flera studier har tidigare visat att övervikt i tidig vuxenålder ökar risken att drabbas av stroke och hjärtinfarkt senare i livet. Men enligt Göran Bergström är det här första gången man kunnat se hur kranskärlen påverkas av övervikten cirka 40 år senare.

­– Den här studien visar hur viktigt det är att tidigt lägga grunden för goda levnadsvanor, med hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Genom att ge barn och föräldrar förutsättningar att äta sunt och röra på sig kan vi förebygga och förhindra att människor drabbas av hjärt-kärlsjukdom, vilket är målet med SCAPIS, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om studien:

Body weight at age 20 and in midlife is more important than weight gain for coronary atherosclerosis: Results from SCAPIS

Källa: Hjärt-Lungfonden

SCAPIS (Swedish CArdiopulmonary bioImage Study) är en befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds SCAPIS av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser