den 1 juli 2024

Ny undersökning: Fyra av tio har svårt att motstå extrapris på godis och snacks.

Ta bort momsen på frukt och grönsaker! Foto: Canstock, arkiv.

Det visar Cancerfondens undersökning, som belyser svenskarnas matvanor, attityder till ohälsosam mat och deras kunskap om begreppet matmiljö. Undersökningen visar även att många svenskar anser att deras omgivning får dem att äta sämre och att influencers och sociala medier har en stor påverkan på vad vi äter.

Maiju Wetterhall

Dietist. Foto: Cancerfonden.

— Matmiljö är ett ganska nytt begrepp i Sverige. Vi har därför frågat Sveriges befolkning om vad de kan om matmiljö och hur de tänker kring matvanor och vem som bär ansvaret för att vi äter allt sämre i samhället, säger Maiju Wetterhall, dietist och sakkunnig på Cancerfonden.

  • Drygt 4 av 10 säger att det är svårt att låta bli att köpa sötsaker och snacks i affärer. Lika många (41 %) har svårt att motstå frestelsen att köpa snacks och sötsaker på extrapris.
  • 1 av 4 anser att deras omgivning påverkar dem till att äta ohälsosamt när de försöker äta hälsosamt.
  • 6 av 10 anger att vad familjen gillar samt pris, rabatter och erbjudanden är det som har störst påverkan på den mat de köper och äter oftast.
  •  7 av 10 anger att media, influensers och sociala medier har stor påverkan på vad de äter.
  • 2 av 10 känner till begreppet matmiljö.                                                                     

Matmiljö - ett nytt begrepp

Matmiljö handlar om faktorer i den fysiska och sociala miljön som påverkar våra val och konsumtion av mat, vilket har stor betydelse för vår hälsa. Idag är matvanor den näst största riskfaktorn för ohälsa och för tidig död i Sverige. Vuxna och barn äter oftast för lite grönsaker, frukt, fisk, fibrer och fullkorn och för mycket socker, mättat fett och salt.

Sämst matvanor har unga vuxna och bara ett av tio barn äter hälsosamt enligt kostråden. Drygt hälften av landets vuxna befolkning beräknas idag ha övervikt eller obesitas - och vår försämrade matmiljö är en starkt bidragande orsak till denna utveckling.

— Våra matvanor spelar roll för vår hälsa och det är hög tid att inse att vad vi väljer att äta påverkas av den miljö vi lever i. Idag är ohälsosam mat, läsk och godis både billigare, mer tillgängligt och kommer i ett större utbud än för bara några decennier sen. Och det i sin tur påverkar vilka val vi gör till exempel i matbutiken, säger Maiju Wetterhall, dietist och sakkunnig på Cancerfonden.

Cancerfondens förslag för att främja hälsosamma matvanor

Att bryta mönster och förändra levnadsvanor kan inte helt lämnas åt enskilda individer. Samhället har ett ansvar att ge alla människor rätt förutsättningar att kunna leva hälsosamt. För att vända trenden och se till att färre drabbas av cancer, och andra folkhälsosjukdomar, krävs fler politiska initiativ. För att främja en hälsosam matmiljö föreslår Cancerfonden följande åtgärder. 

  • Ta bort momsen på frukt och grönsaker. 
  • Inför producentavgift på sockersötad dryck.
  • Förbjud reklam för ohälsosamma livsmedel som når barn.
  • Förbjud flerköpserbjudanden av ohälsosamma livsmedel.
  • Inför obligatorisk märkning av hälsosamma och ohälsosamma livsmedel.

Inför riktlinjer för försäljning av hälsosam mat i skattefinansierade lokaler där barn vistas.

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Cancerfonden.

Läs hela undersökningen här

Källa: Cancerfonden.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser