den 27 maj 2023

Ny typ av läkemedelskandidat accelererar sårläkning effektivt i klinisk studie

Många immunaktiva proteiner är av naturen instabila och bryts ner snabbt. Att leverera dessa från mjölksyrabakterier på plats precis där de ska verka är ett sätt att kunna utveckla dem som läkemedel. Foto: Mikael Wallerstedt.

Svårläkta sår är ett växande medicinskt problem och det finns idag bara två läkemedel godkända med dokumenterad effekt. Forskare vid Uppsala universitet visar i en ny studie utförd på människor att behandling med en särskild sorts modifierade mjölksyrebakterier fungerar bra och ger goda effekter på sårläkningen.

Mia Phillipson

Professor. Foto: Jenny Öhman.

Forskargruppen bakom den nya studien har tidigare i flera kontrollerade prekliniska modeller visat påskyndad sårläkning efter topikal behandling (behandling på huden) av mjölksyrabakterier, Limosilactobacillus reuteri som genmodifierats att producera kemokinen CXCL12 (ILP100-Topikal).

Nu kan forskarna visa data från den första kliniska studien på människor, där den främsta målsättningen var att fastställa säkerhet och tolererbarhet. Andra mål var att se kliniska och biologiska effekter på sårläkning med traditionellt accepterade metoder samt mer explorativa och spårbara mätningar.

36 friska och frivilliga personer ingick i studien och totalt 240 inducerade sår studerades. Resultaten visar att behandling med ILP100-Topical var säker och tolererades väl hos alla individer och doser, och vare sig ILP100 eller CXCL12 kunde påvisas på andra ställen än i såren. En signifikant större andel läkta sår (p=0,020) påvisades dag 32 vid multidosering av ILP100-Topical jämfört med saltlösning och placebo (76% (73/96) respektive 59% (57/96) läkta sår) när resultaten från såren som fått multidosbehandling slogs ihop. Dessutom förkortades tiden till första registrerade läkning med i genomsnitt 6 dagar, och med 10 dagar vid högsta dos. Verkningsmekanismen av ILP100-Topical bekräftades även då behandlingen resulterade i ökad mängd CXCL12-positiva celler i såren, samt ökat blodflödet runt såren under läkningsfasen.

− Vår studie visar att bakterier som modifierats att producera och leverera humana protein för lokala effekter kan användas som läkemedel för att accelerera sårläkning. Det här är första gången detta visats i kontrollerade studier på människa, och det kan förväntas att effekten är större hos patienter med sjukdomar som påverkar sårläkning negativt, säger Mia Phillipson, professor vid institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet.

Den fördelaktiga säkerhetsprofilen och de observerade gynnsamma effekterna på sårläkning stöder fortsatt klinisk utveckling av ILP100-Topical för behandling av komplicerade och svårläkta sår hos patienter, vilket redan pågår.

Många immunaktiva proteiner är av naturen instabila och bryts ner snabbt. Att leverera dessa från mjölksyrabakterier på plats precis där de ska verka är ett sätt att kunna utveckla dem som läkemedel.

− Potentialen är egentligen oändlig när man tänker på hur viktig roll proteiner har i olika processer i kroppen, och hur många sjukdomar som vi idag inte har tillräckligt bra behandling för. Vi har redan gjort en till läkemedelskandidat för att läka och minska inflammation i tarmen hos cancerpatienter. ILP100-Oral heter den och framåt kommer vi att starta ett forskningsprojekt med en annan kemokin för behandling av sjukdomar i lungan, säger Mia Phillipson.

Metoder: SITU-SAFE är en adaptiv, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, fas 1-studie (EudraCT 2019-000680-24) bestående av en del där ökande doser gavs vid ett tillfälle till varje deltagare (SAD), samt en del där flera och ökande doser gavs till varje deltagare (MAD). Både delarna av studien bestod av tre doskohorter vardera. Totalt inducerades 240 sår på överarmarna hos 36 friska frivilliga, varav 4 sår (2/arm) i 12 deltagare i SAD-delen, och 8 sår (4/arm) i 24 deltagare i MAD-delen. Såren randomiserades till behandling med placebo, saltlösning eller ILP100-Topical. Studien utfördes på Fas 1-enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige.

Studien:

Emelie Öhnstedt, Evelina Vågesjö, Andreas Fasth, Hava Lofton Tomenius, Pia Dahg, Sofia Jönsson, Nisha Tyagi, Mikael Åström, Zhanar Myktybekova, Lovisa Ringstad, Margareth Jorvid, Peter Frank, Per Hedén, Stefan Roos, Mia Phillipson (2023) Engineered bacteria to accelerate wound healing: an adaptive, randomised, double-blind, placebo-controlled, first-in-human phase 1 trial, eClinicalMedicine, DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.102014

Källa: Uppsala universitet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser