den 8 december 2020

Ny svensk studie: 3 av 10 cancerfall i Sverige kan förebyggas

Över 15 000 personer drabbas varje år av cancer till följd av påverkbara riskfaktorer, enligt en ny rapport beställd av Cancerfonden. Det betyder att 3 av 10 cancerfall i Sverige kan förebyggas och att våra levnadsvanor har en betydande roll i risken att utveckla cancer.

I en studie gjord av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Cancerfonden analyseras hur påverkbara riskfaktorer bidrar till antalet personer som insjuknar i cancer. Resultaten av studien sammanfattas i rapporten “Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?”, som Cancerfonden presenterar i dag. 

De analyserade riskfaktorerna är levnadsvanorna tobaksrökning, solning, övervikt/fetma, ohälsosamma matvanor, alkoholkonsumtion och fysisk inaktivitet samt vissa infektioner som kan påverkas eller till och med förebyggas helt. 

Rapporten visar att cancer hos 28 procent av de personer som diagnostiserades år 2018 kan relateras till riskfaktorerna. Detta motsvarar 15 543 personer utav totalt 55 783 personer som diagnostiserades samma år. 3 av 10 cancerfall kan alltså förebyggas.  

– Många vet att rökning och solning kan orsaka cancer, men kunskapssambanden är svagare när det kommer till andra riskfaktorer, så som övervikt och alkoholkonsumtion.  Det här är första gången någon gjort en sammantagen beräkning för den svenska befolkningen gällande våra levnadsvanor och hur de påverkar canceruppkomsten i Sverige. Därför är denna rapport så viktig, säger Ulrika Årehed Kågström, Cancerfondens generalsekreterare.   

Insjuknandet i cancer i Sverige har ökat de senaste årtiondena och det uppskattas att var tredje person kommer drabbas av cancer under sin livstid. Flera faktorer har bidragit till denna utveckling: fler cancerfall upptäcks tack vare bättre diagnostik, vi lever allt längre men även våra allt sämre levnadsvanor har betydelse. 

– Våra matvanor är sämst i Norden, vi rör på oss allt mindre och andelen överviktiga har ökat lavinartat de senaste årtiondena. Denna utveckling har en mängd negativa konsekvenser, varav en är att allt fler drabbas av cancer. Människors levnadsvanor har en betydande roll i risken att utveckla cancer, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Ohälsosamma matvanor, övervikt och alkohol är, näst efter rökning och solning, de största påverkbara riskfaktorerna för cancer. 8 procent av all cancer i Sverige är kopplat till hur mycket vi väger samt hur vi äter, dricker och rör på oss. Det motsvarar över 4 500 cancerbesked årligen. Denna siffra förväntas öka succesivt om vi inte vänder den negativa trenden kring dessa vanor.  

– Det är viktigt att komma ihåg att en majoritet av alla cancerfall beror på saker vi inte kan påverka. Men denna rapport visar att vi på befolkningsnivå kan minska ett stort antal cancerfall genom preventiva insatser.  Det är alltid vi människor själva som i slutändan bestämmer över våra levnadsvanor, men politiken har ett stort ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva hälsosamt. Därför behöver vi en aktiv folkhälsopolitik, säger Ulrika Årehed Kågström. 

Källa: Cancerfonden

Om studien 

  • Studien har gjorts av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) på uppdrag av Cancerfonden. IHE är ett väletablerat, oberoende hälsoekonomiskt forsknings- och utredningsinstitut som tillhandahåller forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Resultaten av studien presenteras i rapporten “Cancer i Sverige – hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer?” 
  • Beräkningarna i studien baseras på en väletablerad metod som används för att beräkna hur mycket en riskfaktor påverkar insjuknandet i en viss sjukdom. Metoden Population Attributable Fraction (PAF) skattar hur många färre som förväntas insjukna om exponeringen av en riskfaktor tas bort. Till exempel: Hur många färre skulle drabbas av cancer om alla slutade röka? Eller slutade dricka alkohol? 
  • Fokuset i studien ligger på individuellt påverkbara riskfaktorer, vilket exkluderar två miljörelaterade grupper av riskfaktorer: föroreningar i miljön och exponering för cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser