den 26 maj 2023

Ny studie om immunterapibehandling av melanom

Spritt melanom är en svårbehandlad sjukdom där vi tills för ca tio år sedan inte haft några effektiva behandlingar. Sedan ca tio år tillbaks har vi fått effektiva behandlingar för metastaserat melanom med tillkomst av immunterapier och målriktad behandling som signifikant förlängt överlevnaden, som uppmärksammats stort, inte minst i och med Nobelpris 2018.

Hildur Helgadottir

Överläkare och forskare. Foto: Stefan Zimmerman.

– Vi tycker att immunterapi varit ett helt fantastiskt tillskott för våra patienter vid spridd sjukdom men att vi inte ser bättre effekt för patienterna som får behandlingarna i ett tidigare skede är något uppseendeväckande med tanke på kostnad, biverkningar och vårdtimmar, säger Hildur Helgadottir, en av forskarna bakom studien.

2018 infördes även i Sverige och många andra länder denna typ av terapi i ett tidigare skede av sjukdomen, som adjuvant behandling, direkt efter operation av hudmelanom i stadium III där patienterna opererats även för spridning till anliggande hudoråden eller lymfkörtlar. Läkemedelsprövningar hade visat att man med denna behandling minskade återfallsrisken i melanom. Detta var första gången vi fick adjuvant behandling för melanom. Behandlingarna är förstås både dyra och ger en hel del biverkningar, men något vi ändå väldigt gärna ville ge för att minska risken för återfall och helst också död i melanom. Fortfarande är det så att införandet av adjuvant behandling baserades på minskade återfall, de studier som tittar på överlevnad när man jämför adjuvant behandling mot placebo har upprepat skjutit på att komma med resultaten.

Vi har via svenska melanomregistret, som har än teckning av >99% av alla primära melanom som diagnostiserats nu gjort en studie där vi undersökt totalöverlevnad före och efter att vi började med adjuvant behandling 2018. Det vi ser är att det inte blivit någon positiv inverkan på överlevnaden som skett. Vi tycker de nya behandlingarna varit ett helt fantastiskt tillskott för våra patienter vid spridd sjukdom men att vi ännu inte ser bättre effekt för patienterna som får behandlingarna i ett tidigt skede är något uppseendeväckande med tanke på kostnad, biverkningar, vårdtimmar och så vidare.

En orsak som vi tror kan vara bidragande är att immunterapi visat sig fungera bättre när det finns makroskopiska tumörer med flera tumörantigener och immunceller. Mikroskopisk sjukdom som egentligen är det man tänker att man behandlar med immunterapi kan vara suboptimalt för att få igång ett lika effektivt immunsvar. Tills vi får data med totalöverlevnad från kliniska prövningar med adjuvant behandling vill vi, baserat på vår studie uppmana till viss försiktighet. Patienter behöver uppmärksammas på att påverkan på överlevnad ännu inte är fastställd. Alternativet att avvakta med behandling direkt efter operation, och enbart ge behandling om man skulle få ett återfall behöver även diskuteras med patienterna. I Sverige har vi möjlighet att genomföra nationell och populationsbaserade studier som denna, med tanke på våra heltäckande nationella register. I denna studie ingick närmare 1400 patienter.

Länk till studien: "Survival after Introduction of Adjuvant Treatment in Stage III Melanoma: A Nationwide Registry-Based study"

Källa: Karolinska Institutet.


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser