den 11 september 2023

Ny rapport visar: Migrän kostsamt för samhället – beräknas orsaka 3 miljoner sjukfrånvarodagar

Två av tre patienter med migrän upplever att sjukdomen påverkar vanligt arbete. Foto: Johnér Bildbyrå.

Migrän är en allvarlig neurologisk sjukdom som skapar både stort lidande och höga samhällskostnader. Ca 1 miljon människor lider av migrän bara i Sverige, och enligt ett räkneexempel orsakar sjukdomen 3 miljoner sjukfrånvarodagar årligen. Pfizer har tagit fram “Migränrapporten” som visar att migrän ger upphov till höga kostnader för både individ och samhälle – samt lyfter aspekter för hur migränvården skulle kunna förbättras.

Ulla Sollenberg

Medicinsk rådgivare. Foto: Pfizer.

Migrän debuterar oftast i tonåren och WHO klassar den som en av de svåraste sjukdomarna att leva med. Ett migränanfall kan komma plötsligt, och pågå under några timmar och upp till sju dygn. Att leva med migrän kan påverka familjelivet, sociala relationer och arbetsförmågan.

Uppskattningar i Migränrapporten visar att nästan var femte kvinna och var tionde man lever med migrän. Var fjärde patient med kronisk migrän har förlorat ett jobb på grund av sjukdomen.

Skapar höga samhällskostnader

Migrän innebär stora samhällskostnader i form av minskad produktivitet och sjukfrånvaro från jobbet. Enligt beräkningar i Migränrapporten uppskattas produktionsbortfallet uppgå till 4,9 miljarder kronor per år. Man uppskattar också att sjukdomen orsakar 3 miljoner sjukfrånvarodagar. Kvinnor i arbetsför ålder beräknas stå för två tredjedelar av sjukfrånvarodagarna. Därför är verksamheter inom vård och omsorg och andra kvinnodominerande yrken särskilt utsatta.

Så kan migränvården förbättras

Räkneexempel i Migränrapporten visar att 1,4 miljoner migrändagar skulle kunna undvikas, med hjälp av ökad diagnostisering och modern förebyggande behandling.

– Med nya nationella riktlinjer, nya behandlingsalternativ och en politisk vilja att förbättra migränvården, så finns det goda förutsättningar att förbättra situationen för patienter som lider av migrän, säger Ulla Sollenberg som arbetat med Migränrapporten och är medicinsk rådgivare för migrän på Pfizer Sverige.

Satsningar på migränvården lyfts i Tidöavtalet som en åtgärd för vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa. I Pfizers Migränrapport finns bland annat följande förslag på hur man skulle kunna förbättra den svenska migränvården:

1) Ett tydligt kunskapsstöd till migränvården

2) Stärkt samverkan mellan primärvård och neurolog/huvudvärksspecialist

3) Rätt resurser och möjlighet till kompetensutveckling

Fakta: Migrän – ingen vanlig huvudvärk 

97 procent av patienter med migrän uppger att sjukdomen påverkar dem känslomässigt negativt.

88 procent uppger att sjukdomen hindrar dem från att nå sin fulla potential.

70 procent upplever att migränen påverkar vanligt arbete.

25 procent av patienter med kronisk migrän har förlorat ett jobb på grund av sjukdomen.

migränmönstret.se finns mer information om att leva med migrän.

Källa: Migränrapporten, Pfizer 2023.     


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att visas


Annonser